Ny stolpe og opphenging av kabel

Telenors nett skal bli mindre sårbart

Publisert av Arne Heimestøl 09.12.2021. Sist oppdatert 08.12.2021.

Fredag 19. november gikk tre basestasjoner i Sør-Aurdal ned. Telenor opplyser at selskapet totalt har 17 basestasjoner i kommunen. Disse overlapper hverandre delvis. Likevel var det flere i Hedalen og Begnadalen som var helt eller delvis uten mobildekning i 6–7 dager.

Internettforbindelsen ble også borte for de fleste kundene til Telenor og Eidsiva i Hedalen. – Drøyt 200 kunder mistet bredbåndsforbindelsen fra vårt selskap, opplyser pressesjef Anders Krokan i Telenor.

Flere feil

Hva var årsakene til at mobilnettet gikk ned?

– Det var bare deler av mobilnettet som ble rammet. Feilsituasjonene oppstod som følge av uvær, og dette fikk konsekvenser både for oss og kraftselskap. Det var en kombinasjon av fiber-/kraftbrudd, skriver Krokan i e-post til Hedalen.no.

– I Sør-Aurdal var kraften ute i noen områder i flere dager, og kraftlaget satte inn ekstra ressurser for å få gjenopprettet kraften til områdene som fortsatt var berørt. Telenors nett er avhengig av strømtilførsel. Ellers vil jeg understreke at Telenors nett generelt har svært høy oppetid, men i møte med uvær kan feil oppstå, enten som følge av kraftutfall eller skade på infrastruktur. I denne situasjonen forsterket vi bemanningen og jobbet intenst med å få opp igjen alle basestasjoner.

Vil øke robustheten i nettet

Har Telenor avdekket særlig sårbare punkter, og hva kan dere eventuelt gjøre for å forebygge lignende utfall av mobilsendere?

– Telenor jobber med å øke robustheten i mobilnettet. Vi moderniserer nå hele mobilnettet, også på 4G. Vi bygger rett og slett et helt nytt mobilnett. Ikke bare heves kvaliteten på tjenestene, nettet vårt blir også mer robust, noe som fører til en betydelig reduksjon i nettutfall i fremtiden.

Krokan viser til en pressemelding selskapet sendte ut i juli i år. Her leser vi at Telenors nye måte å bygge ut mobilnett på, vil føre til at nettutfall reduseres med omkring 80 prosent.

Det er såkalte doble linjeføringer i mobilnettet Telenor nå satser på, og innføringen av dette følger takten til Telenors 5G-utbygging.

Redundans betyr at Telenor bygger inn reserveveier i mobilnettet, slik at dersom det blir brudd ett sted, vil trafikken rutes gjennom reserveveien. Basestasjoner i et område vil være koblet via to punkt i stedet for ett. Med to veier å lede trafikken, vil ikke feil få kundekonsekvens da trafikken rutes om. Dermed kan kundene fortsette å benytte mobiltjenestene samtidig som Telenor kan gjennomføre feilrettingen.

Dekningsdirektøren svarer

Bjørn Amundsen

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor. Selskapet har 17 basestasjoner i kommunen vår. Vi har spurt Amundsen om hvor mange av disse det er som vil få doble linjeføringer.

– Det er litt for tidlig å svare på. Innen vi er ferdige med moderniseringen medio 2024, vil ca. 80 % av basestasjonen ha såkalt Dual homing, skriver Amundsen.

– Vil anta at dette også vil gjelder våre basestasjoner i Sør Aurdal. Når det er sagt, ville nok selve utfallet når strømmen ble borte i så lang tid ikke bli merkbart bedre ved så ekstreme forhold. Derimot ville konsekvensene bli mye mindre når kraft var tilbake.

– Her ble jo enorme områder fullstendig rasert, og et enormt område må ryddes. Vi må skjøte kabler og sette opp igjen et tresifret antall stolper i regionen, totalt sett.

Bredbåndsforbindelsen

– Hva er status i feilrettingsarbeidet for dem som har mistet fiberoppkobling fra Telenor?

– Vi har rettet fortløpende. Om noen fortsatt skulle ha utfordringer, er det viktig at de melder det inn til oss. Alle basestasjoner er oppe igjen, skriver Krokan.

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...