En vannkran som drypper

Gebyrer på vann og avløp vil fortsatt øke

Publisert av Arne Heimestøl 29.11.2021. Sist oppdatert 25.11.2021.

Regnestykket blir enkelt for de fleste husstandene i 2022. Er du en typisk abonnent knyttet til et kommunalt vann- og avløpsnett, må du betale 7 688 kr i fastbeløp + 100 kroner per m3 for vann og avløp. Vannmåleren måler vannforbruket, og kommunen har bestemt at avløp = vannforbruk.

Kommunestyret har talt – brukerne skal betale

Ca. 380 abonnenter er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet. I sak 019/16 vedtok kommunestyret at selvkostdekningen skulle opp på 100 % for å ta høyde for nødvendige investeringer i perioden framover. Med bakgrunn i det kommunestyret bestemte i sak 019/16, har administrasjonen utarbeidet forslag til gebyrer for 2022.

1 liter vann krever omtrent 0,035 kW, og et standard dusjhode bruker cirka 16 liter vann per minutt. En sparedusj bruker halvparten, cirka 8 liter per minutt.

Ifølge budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 har selvkostområdet for vann og avløp over en periode de foregående årene hatt en årlig underdekning på 1,2–1,5 millioner kroner årlig.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud opplyser at tjenesten nærmer seg selvkostdekning, og at en trolig med foreslått opptrapping vil nå målet før utgangen av denne økonomiplanperioden.

Ca. 10 nye abonnenter har kommet til det siste året, og denne utviklingen fortsetter i 2022. Det blir altså flere å fordele kostnadene på.

Her legger vi til at kommunen betaler vann- og avløpsgebyr for alle egne eiendommer som er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Kommunestyret fastsetter gebyrene den enkelte abonnent må betale. Alle brukerne skal ha vannmålere, og da kan den enkelte følge med på – og også påvirke forbruket.

Gebyrene

Gebyrene abonnentene må betale for vann- og avløpstjenesten, består av tre komponenter:

 1. Fastledd etter ulike nivåer
 2. Vannforbruk per m3
 3. Avløp per m3

I gebyrlista har kommunen oppgitt priser eksklusiv mva. Vi har lagt til merverdiavgiften.

Årspris for vann til boliger og næring for 2021 og 2022 – fastleddet – inkl. mva.

Fast sats20212022
Fastledd klasse 11 –300 m33 000 kr3 063 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m35 375 kr5 500 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m310 750 kr10 875 kr

Årspris for avløp til boliger og næring for 2021 og 2022 – fastleddet – inkl. mva.

Fast sats20212022
Fastledd klasse 11 –300 m34 500 kr4625 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m37 500 kr7625 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m312 875 kr13 063 kr

Forbruksgebyr etter målt vannforbruk – inkl. mva.

20212022
Vannpr. m341,25 kr42,50 kr
Avløppr. m356,25 kr57, 50 kr
Sumpr. m397,50 kr100,00 kr

Eksempler på hva en abonnent må betale for vann og avløp per år – inkl. mva. i 2022

ForbrukFastbeløpForbruk vann og avløpSum
70 m3 7 688 kr7 000 kr14 688 kr
110 m3 7 688 kr 11 000 kr18 688 kr
200 m3 7 688 kr 20 000 kr27 688 kr

Vannforbruk fra kommunale vannverk

 • 61 % bruker mindre enn 110 m3 årlig
 • 80 % bruker mindre enn 150 m3 i året
 • 13 % av abonnentene som bruker over 150 m3, er næringsbygg eller bygg med flere enheter
 • ca. 7 % har et høyt forbruk

Hva som inngår i selvkost

Betaling for tjenesten reguleres av selvkostforskriften. Abonnentene «eier» anleggene, og de driftes av kommunen. Eventuelle overskudd på driften settes av til bundne fond som kun kan brukes til vedlikehold av tjenesten. Eventuelle underskudd kan kommunen framføre i inntil fem år. Det blir ført et eget regnskap for vann og avløp.

Dette inngår i selvkost

Direkte kostnader for å holde tjenesten i gang:

 • Lønn
 • Varer og tjenester som anvendes for å yte tjenesten

Indirekte kostnader:

 • Stabs- og støttefunksjoner
 • Fellestjenester
 • Kontrollfunksjoner

Investeringer:

 • Avskrivinger
 • Renter

Inntekter:

 • Gebyrinntekter

Selvkostdekning på vann og avløp i Sør-Aurdal 2015–2020

202020192018201720162015
Dekningsgrad vann97,2889,8495,883,4187,9796,98
Dekningsgrad avløp97,1672,9566,3669,6554,381,7

Sammenligning av gebyrer

Det er betydelige forskjeller på gebyrer abonnenter må betale for vann og avløp i kommuner som grenser til Sør-Aurdal. Her sammenlignes kostnader ved et typisk forbruk på 110 m3.

Gebyrregulativet som ble vedtatt for ca. to år siden, la opp til en større variasjon i både tilkoblingsavgiftene og de årlige fastgebyrene, for at storforbrukere (som for eksempel. kommunen) og store bygg skulle betale mer enn for eksempel en enebolig.

Kommune2020, inkl. moms2021, inkl. moms
Sør-Aurdal17 950 kr18 225 kr
Nordre Land13 887,50 kr17 394 kr
Nord-Aurdal11 567,50 kr11 904 kr
Etnedal10 475 kr10 875 kr

Kommunalsjef Solbrekken Ruud kommenterer

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl

«Når det gjelder kommunen selv som abonnent/bruker av VA-tjenester, så kan jeg si litt om dette og forholdet til endring av gebyrforskriften for to år siden.

Kommunen er selv den største kunden og forbrukeren av vann- og avløpstjenester med blant annet sykehjem, undervisningsbygg, barnehager, boliger, renseanlegg mm.

Kommunen og andre næringskunder har også krav om vannmåler og betaler etter forbruk, slik at det skal bli så rettferdig som mulig.»

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Gjertrud på jakt

JegerprøvekursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen jeger- og fiskerforening avholder jegerprøvekurs for deg som ønsker ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...