Kaos i linjenettet

Fortsatt store utfordringer

Publisert av Arne Heimestøl 21.11.2021. Sist oppdatert 21.11.2021.

Dronebildet ovenfor, som SAE har tatt ved Søre Lokalet i Hedalen, viser et eksempel på hvilke utfordringer nettselskapet står overfor i dag.

Strøm i Hedalen

Strømmen er søndag kl. 12.00 på på plass igjen til mange adresser fra Åsli til og med Fekjær. SAE prioriterer traseer der høyspenten går. En del sidespenn må vente. Dette gjelder for eksempel Hedalen stavkirke og Solheimen hotell. Ettersom det ikke er mulig å varme opp kirka, er kveldsmessa søndag avlyst.

Arbeidet med å rette feil på høyspenttraseen til fylkesdelet fortsetter.

Skogrydding langs fv. 243

En skogsmaskin som rydder langs fv. 243 i dag, blir forstyrret av betydelig trafikk. Nils Martin Sætrang, daglig leder i SAE, oppfordrer publikum til å unngå unødvendig kjøring sør i bygda.

Telenettet

I skrivende stund er det mulig å ringe i området fra Hedalen barne- og ungdomsskole til litt forbi Amundsplass. Ved Hedda hytter er det også mobildekning. Det synes som om Telenor har bedre dekning enn Telia.

Etter det Hedalen.no erfarer, må Telenor rette feil på hovedlinjer før de kan begynne på sidelinjer, som i Hedalen. Flere kommuner er rammet på samme måte som Sør-Aurdal, så det vil nok ta tid å rette alle feil som har oppstått i forbindelse med uværet.

Internett

Etter det vi kjenner til, er internettforbindelsen både fra Eidsiva og Telenor brutt i hele bygda. Det er mulig å bruke mobilnettet noen få steder. Se ovenfor.

Eidsiva bredbånd har sendt ut følgende melding til undertegnede i dag: «Vi har for tiden en feil som berører deres fiberlinje. Feilretting er iverksatt, og feilen forventes løst innen 22.11. kl. 12.00.»

Hedda hytter

Daglig leder på Hedda hytter, Magne Omsrud, forteller at industriområdet vil bli ryddet for skog i dag. SAE arbeider nå for at strømforsyningen til fabrikken skal komme på plass igjen så snart som mulig.,

Magne Omsrud ved Hedda Hytter

Nes i Ådal

Vi kjørte via Nes til Begnadalen og SAE i dag. På Nes i Ådal fungerer både strømnett, telenett og Internett igjen.

Dette skiltet står fortsatt på på fv. 243 i Nes i Ådal. Vi er usikre på hvordan vi skal tolke det. Trafikken går begge veger…

Vassfaret

Fredag var Marius Omsrud på arbeid med skogsmaskin i Vassfaret. Hans far, Magne Omsrud, brukte 6 1/2 time på å få sønnen ut av dalen. Mye vindfall måtte fjernes før han kunne kjøre fram og tilbake.

Vær oppmerksom på at det fortsatt kan være vindfall etter både hovedveger og sideveger.

Kontaktpunkt i Hedalen

Valdres brann og redning kan fortsatt kontaktes ved Hedalen bo- og servicesenter. Her er det satellitt-telefon som kan brukes til å nå alle nødetater.

Hedalen.no

Hedalen.no følger utviklinga fra dag til dag. De siste dagene har vi fått låne kontorplass av SAE. Send gjerne meldinger og bilder på redaksjonen@hedalen.no. Vi leser alle innspill når vi har mulighet til det.

Les også..

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Svindelforsøk mot kirkens ansatte

Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for ...
Tårnagenter

Kirkene i Sør-AurdalBEKJENTGJØRELSE 

Husk felles Tårnagent- og Lys Våken-helg 18.–19. februar for Hedalen ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 8. februar møtes vi ved Kroken kl. 11.00. Vi ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ragnar Garli

Trenger vi TPK?YTRING 

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i ...