Reinsdyr fra Filefjell Reinlag. Foto: Olav Søkbekkseter

Rein fra Jotunheimen i eliteserien for mat

Publisert av Arne Heimestøl 29.10.2021. Sist oppdatert 29.10.2021.

Rein fra Jotunheimen fikk tildelt Beskyttet geografisk betegnelse på fagdagen til Stiftelsen Norsk Mat i Oslo sist torsdag.

Valdres/FramLomVågå og Filefjell er kjerneområdet for de fire reinlaga som står bak den geografiske beskyttelsen til Rein fra Jotunheimen. To av reinlaga, Filefjell Reinlag og Fram Reinlag har tilknytning til Valdres.

Wenche Westberg (Sp)

– Vilt, vakkert og smakfullt! Reinlaga i Jotunheimen produserer kjøtt av høy kvalitet med en nydelig viltsmak. Rett og slett en nasjonal matskatt som nå får den beskyttelsen den fortjener, sa statssekretær Wenche Westberg (Sp) i Landbruks- og matdepartementet – som sto for utdelingen.

Utmerket område for reinsdyr

På nettsiden Regjeringen.no leser vi at Jotunheimen er et utmerket område for reinsdyr. – Snøen smelter sakte i fjellet, og reinsdyrene beiter seg oppover etter hvert som lyng og lav kommer fram. Det gir velfødde dyr og svært god kvalitet på kjøttet. Det gir også en dokumentert sammenheng mellom beiteområde og kvaliteten på kjøttet. Det er kjernen i det kvalitetsstempelet en beskyttet geografisk betegnelse er, og er én av grunnene til at den er vanskelig å oppnå.

– Kjøtt av høy kvalitet

– De fire reinlagene i Valdres og Gudbrandsdalen har mottatt et bevis på at det produseres kjøtt av høy kvalitet i våre beiteområder. Tamreinslagene har et meget godt samarbeid på mange områder, og nå er dette kronet med et kvalitetsstempel som henger veldig høyt innen matproduksjon, sier Olaf Søbekkseter i Filefjell Reinlag.

– Det er ingen innen reindriftsnæringa som tidligere har fått denne beskytta produktbenevnelsen. Vi har arbeidet mot dette i mange år, og det er mange og strenge kriterier for å oppnå dette. Vilkår for bruk av denne produktbenevnelsen er bl.a. produktbeskrivelse, geografisk område, produksjonsmetode og merking av produktet.

– Her kan i korte trekk nevnes bl.a.:

  • Beskriving av produktet sitt opphav og tilknytning til det geografiske området.
  • Sommerbeite og vinterbeite skal være naturlig og av høy kvalitet.
  • Størrelse på flokken skal være tilpasset beiteområdene.
  • Gjeting og dyrevelferd er av stor betydning, og blir nøye vurdert.
  • Slakteprosess og behandling av levende dyr og ferdig slakt settes det høye krav til.

For Filefjell Reinlag sin del er sommerbeite på Filefjell og Hemsedalsfjellet og vinterbeite i Hedalsfjella og Vassfarområdet.

Olaf Søbekkseter. Foto: privat

Ventet lenge på søknad

– Vi i Stiftelsen Norsk Mat har ventet lenge på å få en søknad på beskyttet betegnelse fra reindrifta, og nå er vi utrolig glade for at den første er gått gjennom. De beskyttede betegnelsene er særdeles viktig i norsk og europeisk sammenheng for å ta vare på den distinkte matkulturen vi har. Rein er definitivt en del av denne. Så dette er en gledens dag, uttaler administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk mat til Regjeringen.no.

Fakta om beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelse og anerkjennelse de fortjener.

Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse og Beskyttet tradisjonelt særpreg.

Formålet med beskyttede betegnelser er:

  • Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
  • Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
  • Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.

Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse, mens Stiftelsen Norsk Mat administrerer ordningen og har nasjonalt ansvar for informasjon og markedsføring av merkeordningen.

Les også..

Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...
Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet ...
Foto: Tone Kjensrud

Thora sin tekst

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ...
Foto: Tone Kjensrud

6. klasse sin reportasje etter skrivekonkurranse

Mandag 16. mai kunne læreren vår fortelle at Hania hadde ...