Leiar

Kan nettleien settes ned?LEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 01.09.2021. Sist oppdatert 31.08.2021.

I gårsdagens oppslag om Sør-Aurdal Energi (SAE) uttalte styreleder i selskapet, Olaf Søbekkseter, følgende: «Samlet nettleie vil, uten politiske virkemidler (det er håp om en utjevning til lik nettleie for hele landet, etter hvert), sannsynligvis øke noe over tid, i takt med bransjens økende kostnader.»

I 2019 skrev enerWE at Sør-Aurdal Energi da hadde landets høyeste fastpris på nettleie.

Sør-Aurdal Energi AS transporterer strøm. Annenhver måned sender selskapet ut faktura på nettleie. Tar vi utgangspunkt i at du har en hovedsikring som er mindre eller lik 63 A, består nettleien av et årlig fastledd på 8 400 kr + et beløp som er avhengig av forbruk.

Prisen per kWh er i vinterhalvåret 39,61 øre inkl. mva. I sommerhalvåret betaler du 36,11 øre per kWh inkl. moms. SAE regner med at ca. 62 % av forbruket er knyttet til vinterhalvåret.

Slik vil utgiften til nettleie inklusiv mva. da se ut med ulike typer forbruk:

ForbrukFastleddForbrukSum
15 000 kWh8 400 kr5 742,00 kr14 142,00 kr
20 000 kWh8 400 kr7 656,00 kr16 056,00 kr
25 000 kWh8 400 kr9 570,00 kr17 970,00 kr

For de fleste kundene i SAE blir nettleien i år redusert med 1 250 kr.  I statsbudsjettet for 2021 er det nemlig bevilget 20 millioner kr til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene er 4,37 mill. kr tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør Aurdal Energi AS (SAE)  sitt område.

En vesentlig del av nettet til SAE ble bygget ut i perioden fra 1947 til 1959. Selskapet har fra 2002 og fram til nå lagt stor vekt på opprusting av både lavspent- og høyspentnettet. I løpet av 2023 vil selskapet etter planen være i mål med en svært stor del av rehabiliteringen.

Behovet for større investeringer i årene som kommer vil neppe være like stort som det selskapet har hatt de siste 20 årene. Det grønne skiftet vil også trolig medføre økt transport av strøm og dermed økte inntekter til nettselskapet.

På Proff.no leser vi at SAE i 2018 hadde tilfredsstillende likviditetsgrad, svak lønnsomhet og meget god soliditet.

Det er svært positivt at SAE har lagt vekt på å oppgradere transportnettet. Nettets oppetid er meget god. Eierne fortjener også ros for at de i de siste årene har avstått fra å ta utbytte.

SAE er et monopolselskap. Vi mener styret bør knytte til seg ekstern faglig kompetanse som går kritisk gjennom selskapets virksomhet slik den er i dag, samt virksomhetsplaner og vedlikeholdsbehov for framtida. Vi håper at dette kan bli et viktig virkemiddel til at nettleien ikke øker, men heller reduseres.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...