Sikringsradio

Muligheter for etablering av basestasjon for sikringsradio i Hedalen bør utredesYTRING 

Publisert av Eivind Mehlum Thorvaldsen 18.08.2021. Sist oppdatert 17.08.2021.

Den dårlige mobildekningen mange steder i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret skaper bekymring. Undertegnede mener at sikringsradio-sambandet i Sør-Aurdal bør forsterkes.

Fra før har Sør-Aurdal Sikringsradiolag en basestasjon plassert på Leirskogen ovenfor Bagn på kanal 7, denne overfører nødalarm til 110 Alarmsentral Innlandet, denne basestasjonen dekker en del av kommunen, slik som for eksempel området rundt Bagn og Begnadalen og også steder hvor en kommer opp i høyden.

I Hedalen er det dårlig dekning av denne basestasjonen, og inne i Vassfaret har en ikke dekning fra denne basestasjon. Der inne er mobildekningen stort sett fraværende.

En føler seg utrygg ved ferdsel i dette området når det verken er mobildekning eller dekning fra eksisterende basestasjon tilhørende sikringsradioen.

At det noen gang vil bli god mobildekning i dette området er meget tvilsomt med tanke på utbyggingskostnader. Skal en ha mulighet i dag for og tilkalle hjelp for eksempel i Vassfaret, så må en anskaffe en satellitt-telefon til 15-20 000 eller en nødpeilesender.

Det er mye ferdsel og trafikk i disse områdene, og realiteten er at det nærmest er umulig og tilkalle hjelp ved for eksempel illebefinnende, uhell og ulykker.

En kan bare tenke seg hvis det skulle oppstå skogbranner i disse områdene. Befinner man seg da et sted og ikke har mulighet til og varsle brannvesenet, så må en reise ut av området og til bygda hvor det er mobildekning for og varsle brannvesenet, og mye tid går tapt.

Det samme gjelder ved uhell, ulykker og sykdom. Etter undertegnedes mening bør det jobbes for og få etablert en basestasjon for sikringsradioen i Hedalen, sikringsradioen yter ca. kr 10 000 i støtte per basestasjon.

Det finnes muligheter til og søke støtte via skogeierlag, rentemidler, stiftelser, foreninger osv. I Hedalen har man for eksempel Vassfaret elvekasse og foreningen Hedalsfjella.

Det å sette opp en slik basestasjon ligger på ca. kr 40 000 i kostnader. Det er også viktig at en basestasjon har batteribackup i tilfelle strømbrudd.

Sikringsradio-sambandet nyter godt av å ha basestasjoner plassert på strategiske og høye punkter rundt om i landet. Brukergrupper for sikringsradio er skogbruk, jakt, dyresank, brøyting, løypelag og andre som ferdes i skog og mark.

Sambandet er en viktig beredskaps-ressurs ved skogbranner, Røde kors vil også ha nytte av sambandet.
Alle kan anskaffe seg en sikringsradio mot å betale en årlig lisens på ca. kr 300 per apparat, dette går til drift av infrastrukturen.

Man baserer seg i dag altfor mye på mobildekningen når det gjelder å tilkalle hjelp når noe skjer, sannsynligheten for at noen en dag befinner seg i dette området og har behov for og tilkalle hjelp i forbindelse med et uhell, en ulykke eller et illebefinnende, er meget stor.

Sikringsradioen har på utvalgte radio modeller innebygget GPS modul som gjør at 110-sentralen kan se på kartet hvor den som har utløst alarmen befinner seg. Kort fortalt slik fungerer nød-funksjonen på en sikringsradio:

Nødknappen er en av de mest unike funksjonene på en sikringsradio. Ved å holde knappen nede i 2-3 sekunder, vil du høre tonesignalering som sendes fra sikringsradioen din. Tonesignalene fanges opp av områdets basestasjon og sendes videre til tilknyttet vaktsentral (som ofte vil være en 110 sentral).

Her vil operatør både få opprettet tale mot sikringsradio, i tillegg til at han får datainformasjon om hvem du er, hvilken basestasjon alarmen er sendt fra og kontakttelefonnummer til pårørende. Dersom du har sikringsradio med GPS-modul, vil de også kunne se i kartet sitt hvor du er.

NB! Det er viktig å huske at en sikringsradio alltid må sende på samme kanal som områdets basestasjon for at NØD skal gå gjennom, befinner en seg for eksempel i området rundt Bagn/Begnadalen bruker en kanal 7.

En egen nødkanal gir også brukeren muligheten til å kommunisere direkte med mannskapet om bord i redningshelikoptrene fra Norsk Luftambulanse.

Basestasjon kanalene tilhørende sikringsradioen kan ellers brukes når det er behov for kommunikasjon og korte beskjeder over store avstander da disse basestasjonene står plasser høyt i terrenget og gir en utrolig god rekkevidde. Sambandet har også enfrekvente kanaler som brukes til kommunikasjon mellom radio til radio.

Som et eksempel er det fryktelig ustabil mobildekning oppe i Roagrenda, undertegnede kan her åpne basestasjon tilhørende Gjøvik Sikringsradiolag på Kråkhugukampen, dette er ca. 50 km i luftlinje og sier mye om hvor god rekkevidde dette sambandet har.

En sikringsradio er en rimelig investering for og kunne føle seg trygg ved ferdsel i skog og å mark, og mulighet for og kunne tilkalle hjelp hvis en har behov for det.

Sambandet har utviklet seg veldig mye fra det kom på 1980-tallet, viktigste punkter her er overføring av alarm via telefonoverdrag/ mobilnettet og GPS modul som gir 110 operatøren GPS koordinatene.

Alle som ferdes i fjellet burde ha en sikringsradio i sekken. Mitt håp er at en i snarlig fremtid kan få til og etablerere en basestasjon i Hedalen.

Undertegnede anbefaler interesserte å besøke sikringsradioen.no for mer informasjon om sambandet.

Denne videoen viser hvordan nødfunksjonen på en sikringsradio fungerer og prosedyren rundt dette.Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...