Sør-Aurdalsheimen

Velferdsteknologi blir viktig satsingsområde

Publisert av Arne Heimestøl 08.06.2021. Sist oppdatert 06.06.2021.

I forslag til rebudsjettering for investeringer i 2021 tar kommunedirektøren til orde for å øke investeringsrammen med 2 750 000 kr til signalanlegg på Sør-Aurdalsheimen. Et nytt signalanlegg vil være «hjerte» for administreringen av velferdsteknologi i hele Sør-Aurdal kommune.

Hva er velferdsteknologi?

Ifølge Store norske leksikon er velferdsteknologi teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mbobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Det styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykes eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbud.

Velferdsteknologi vil være viktig for alle som har behov for hjelp – enten de bor hjemme, i kommunalt botilbud eller på sykehjem.

NDLA har laget en film som viser hva velferdsteknologi i praksis kan være

Flere eldre i Sør-Aurdal

Det har blitt færre innbyggere i kommunen de siste årene, og andelen eldre øker.

Aldersfordeling for innbyggere i kommunen
Aldersfordeling for innbyggere i kommunen

Signalanlegg Sør-Aurdalsheimen

I saksframlegget leser vi at det er innledet samarbeid om felles plattform for velferdsteknologi i Valdres-kommunene – sensio. Den nye plattformen danner grunnlaget for blant det nye sykesignalanlegget på Sør-Aurdalsheimen.

«Plattformen vil i fremtiden utgjøre fundamentet for digitaliseringssektoren i kommunen. Den skal gjøre det enklere for digitale tjenester å «snakke sammen».

Sykesignalanlegget blir levert av Atea, basert på Sensio Care Four. Funksjonalitet for anlegget skal være at det er et trådløst, stille alarmanlegg, hvor beboere får hvert sitt alarmsmykke som de kan bruke til både passiv og aktiv varsling.

Det er også posisjoneringsløsning på dem, slik at det blir mulig for personalet å lokalisere hvor beboer befinner seg når varsel/alarm utløses. Ansatte får også alarmsmykke og mobiltelefon (mobilt vaktrom) hvor de mottar både varsler og alarmer. De mottar også varsel på telefonen når det ringes på hoveddør (porttelefoniløsning for hoveddør m/ kamera).

Det blir også en digital alarmtavle på vaktrom i hver etasje. Det skal være bevegelsessensorer på flere rom og Roomate (digitalt tilsyn) på enkelte rom (som gir varsel ved bl.a. fall).


Sykesignalanlegget skal også kobles sammen med brannvarslingsanlegget. Det skal også kobles på et par trygghetsalarmer med GPS som skal være til utlån til beboere på SAH. Dette for å gi flere muligheten til å gå tur, trygt alene (f.eks. yngre, dement), men det er mulighet for å spore de opp igjen med GPS-funksjonen.


I senere tid kan det kobles på flere sensorer, alarmer og varslinger på det nye sykesignalanlegget. Bl.a. kan man for eksempel ta i bruk inkontinenslaken som varsler ved lekkasje på seng.

Signalanlegget kan også kobles sammen med roomate/digitale tilsyn for pasienter som bor ute i bygda (i eget hus). Dette kan være et godt hjelpemiddel for den ambulerende nattevakt, og trygt for pasienten, uten at h*n blir vekt på natt pga. tilsyn.

I investeringsbudsjettet for 2021 er er budsjettert med kr 1 000 000. Siden prosjektet ble mer omfattende enn først antatt er det behov for en økt investeringsramme på kr 2 750 000, til sammen 3 750 000.»

En humoristisk tilnærming

Se gjerne den humoristiske filmen Margot utfordrer velferdsteknologien.

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...