Vann- og avløpstjenesten

Høye gebyrer på vann og avløp

Publisert av Arne Heimestøl 25.05.2021. Sist oppdatert 24.05.2021.

I kommunestyrets møte på Teams sist torsdag ga Gry Langedrag Engelsen og Bjørnar Fjeld en orientering om temaet vann og avløp. Det er ca. 370 abonnenter knyttet til kommunens vann- og avløpsnett.

Høye kommunale gebyrer er bakteppet for at det er opprettet en egen facebookgruppe om temaet. Ifølge kommunestyremedlem Finn Olav Teslo har gruppen 350 medlemmer. Teslo etterlyste i møtet en egen sak om kommunale gebyrer.

Hva som inngår i selvkost

Betaling for tjenesten reguleres av selvkostforskriften. Abonnentene «eier» anleggene, og de driftes av kommunen. Eventuelle overskudd på driften settes av til bundne fond som kun kan brukes til vedlikehold av tjenesten. Eventuelle underskudd kan kommunen framføre i inntil fem år.

1 liter vann krever omtrent 0,035 kW, og et standard dusjhode bruker cirka 16 liter vann per minutt. En sparedusj bruker halvparten, cirka 8 liter per minutt.

Vann og avløpstjenesten kan, men må ikke, ha inntil 100 % dekning. Inntektene kommer fra gebyrer, og disse kan du gjøre deg kjent med i gebyrheftet. Det blir ført et eget regnskap for vann og avløp.

Dette inngår i selvkost

Direkte kostnader for å holde tjenesten i gang

 • Lønn
 • Varer og tjenester som anvendes for å yte tjenesten

Indirekte kostnader

 • Stabs- og støttefunksjoner
 • Fellestjenester
 • Kontrollfunksjoner

Investeringer

 • Avskrivinger
 • Renter

Inntekter

 • Gebyrinntekter

Selvkostdekning på vann og avløp i Sør-Aurdal

202020192018201720162015
Dekningsgrad vann97,2889,8495,883,4187,9796,98
Dekningsgrad avløp97,1672,9566,3669,6554,381,7Et prinsipp i selvkostregnskapet er at en skal betale etter det vannforbruket en har. Høyt vannforbruk betyr i praksis høyt avløp også. Forbruk blir registrert av vannmålere, og nytt fra neste avlesning er at denne nå kan gjøres via sms-melding.

Vannforbruk fra kommunale vannverk

 • 61 % bruker mindre enn 110 m3 årlig
 • 80 % bruker mindre enn 150 m3 i året
 • 13 % av abonnentene som bruker over 150 m3, er næringsbygg eller bygg med flere enheter
 • ca. 7 % har et høyt forbruk

Årspris for vann til boliger og næring for 2021 – fastleddet – inkl. mva.

Fast satsBeløp
Fastledd klasse 10 –300 m33 000 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m35 375 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m310 750 kr

Årspris for avløp til boliger og næring for 2021 – fastleddet – inkl. mva.

Fast sats
Fastledd klasse 10 –300 m34 500 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m35 375 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m310 750 krFastleddet for et normalforbruk til boliger utgjør altså 7 500 kr inkl. mva.

Forbruksgebyr etter målt vannforbruk – inkl. mva.

Vannpr. m341,25 kr
Avløppr. m356,25 kr
Sum:pr. m397,50 kr

Eksempler på hva en abonnent må betale for vann og avløp per år – inkl. mva

Forbruk Fastbeløp Forbruk vann og avløpSum
70 m37 500 kr6 825 kr13 825 kr
110 m37 500 kr10 725 kr18 225 kr
200 m37 500 kr19 500 kr27 000 kr

Sammenligning av gebyrer

Langedrag Engelsen og Fjeld la fram denne sammenligningen av kostnader knyttet til vann og avløp. Her valgte de et typisk forbruk på 110 m3, og beløpene ble presentert eksklusiv mva. Vi har lagt til momsen.

Kommune20202021
Sør-Aurdal17 950 kr18 225 kr
Nordre Land13 887,50 kr17 393,75 kr
Nord-Aurdal11 567,50 kr11 903,75 kr
Etnedal10 475 kr10 875 kr

Erfaringer etter gjennomgang av fakturaer

Fjeld opplyste at kommunen ikke hadde avdekket noen åpenbare feil på utsendte fakturaer. Noen abonnenter har imidlertid tatt kontakt med kommunen og varslet at de hadde lest av feil på vannmåleren.

Store husstander/forbrukere har fått høye avregninger på grunn av for lav à-konto året før. (Begrepet à-konto kan sammenlignes med forskuddsbetaling av skatt. En betaler forskudd hver måned og får oppgjør året etterpå i skattemeldingen.)

Små husstander betaler like mye eller mindre enn før.

Utfordring for flere

Kommunen har delt opp kommunale gebyrer og eiendomsskatt i to innbetalinger. Fakturaene har nå så høye beløp at flere har bedt om å få delt de opp i flere innbetalinger. I orienteringen ble det opplyst at en arbeider med å etterkomme dette ønsket.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...