Roger Kjensrud

Føler at Sør-Aurdal er på vei opp og fremYTRING 

Publisert av Roger Kjensrud 04.05.2021. Sist oppdatert 04.05.2021.

Høsten 2019 ble jeg valgt inn i kommunestyret i Sør-Aurdal, noe som for meg var en ukjent sti, og selv om jeg tidligere har fulgt med fra sidelinjen, visste jeg ikke helt hva som kom til å møte meg i rollen som lokalpolitiker.

Hilsenen vi fikk med oss inn i denne perioden, var at det var så trangt og lite handlingsrom, at det var ikke mye vi kom til å få utrettet.

Jeg må si at den setningen gjorde meg betenkt, men det trigga meg og mine partikolleger veldig til å jobbe hardt for å motbevise disse påstandene. Jeg føler vi har rett, jeg føler Sør- Aurdal kommune er på rett vei.

I kommunestyret er det en god blanding av folkevalgte som utfyller hverandre på en veldig fin måte, samarbeidet med administrasjonen er godt, og etter min mening blir det bedre og bedre. Dette er nøkkelen til en snuopperasjon for kommunen.

Det handler først og fremst om kommunikasjon, forståelse for å det å bli kjent med hverandre. Skal vi kunne finne gode løsninger, må vi kjenne innbyggerne og bygdene, ha engasjement som gir oss beskjed om hva som føles rett og galt. Dette formidles gjennom de folkevalgte, og sammen med administrasjonen finnes det for det meste gode resultater.

Igjennom mitt vikariat som fast medlem av formannskapet, har jeg også gleden av å jobbe i administrasjonsutvalget. Her får jeg mye av den dialogen jeg tidligere har savnet som del av kommunestyret. Her kan jeg virkelig få et inntrykk av hvordan våre ansatte opplever arbeidsdagen, noe som jeg tar med meg til min partigruppe.

Dialogen med personal, Fagforbundet og Utdanningsforbundet er veldig viktig for oss i kommunestyret når vi skal ta våre vurderinger og avgjørelser. Vi skal ivareta våre innbyggere og våre ansatte.

Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte i Sør-Aurdal kommune for jobben dere gjør, det jobbes mye og godt.

Det er mange grunner til optimisme, det er bl.a. nyetableringer i næringslivet, veletablerte bedrifter bygger ut og satser nytt, det bygges og utvikles på Begna Industriområde, satsing i landbruket, utvikling i hyttemarkedet og økt turisme.

Det utlyses mange ledige stillinger i forskjellige yrker. Boliger begynner å komme i omløp, dette gir mulighet for folk å etablere seg om det så er på småbruk, boliger i kommunale felt eller leiligheter.

Bomuligheter er et av hovedsatsingene til Mitt Sør-Aurdal å kartlegge , den store jobben er så vidt begynt, og vi ser allerede resultater.

Ny kommunedelplan for Bagn er snart på plass, planen viser et stort potensial for utvikling og muligheter for nytenkning. Her blir det fra kommunen sin del tilrettelagt for satsing fra lokalt næringsliv og muligheter til å utforme sentrum på en ny moderne måte.

Ungdommen er stas, jeg ser og møter en god og hardtarbeidende ungdom i Sør-Aurdal. Ansvaret vi har for å ivareta og satse på disse, mener jeg er noe av vår viktigste oppgave.

Vi skal gi dem muligheten til å jobbe i ferier, gi dem lærlingplasser og gode arbeidsforhold. Etter endt utdanning skal vi strekke oss langt for å få dem tilbake til kommunen med fulltids jobbtilbud.

Ungdommen skal inkluderes i frivillige organisasjoner, og vi skal lytte til deres behov, slik at vi kan gi tilbake noe av den inspirasjonen de unge gir oss.

Som lokalpolitiker ser jeg det jobbes hardt og godt i kommunen, vi har fortsatt utfordringer, men det tror jeg også er viktig å ha for å utvikle oss videre og jobbe riktig også i fremtida.

Jeg synes så absolutt det er interessant å jobbe med det politiske og se hvilke begrensninger og muligheter vi har fra en annen synsvinkel enn jeg tidligere har hatt.

Jeg ser vi har handlingsrom og kvaliteter til å jobbe for å opprettholde innbyggertallet i kommunen, til å beholde ungdommen og gjøre Sør-Aurdal kommune til en attraktiv kommune å bo i.

Vi må være positive og jobbe sammen. For meg er Sør-Aurdal på vei opp og frem!

Roger Kjensrud
Vikarierende gruppeleder Sør-Aurdal Arbeiderparti

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...