Håvard Sukke felte elgokse på 242 kg

Anbefaler lavere jaktuttak av elg

Publisert av Arne Heimestøl 30.04.2021. Sist oppdatert 29.04.2021.

Det ble felt 288 elg i Sør-Aurdal i 2020. Det er beregnet en elgtetthet etter jakta 2020
på om lag 491 elg, tilsvarende en tetthet på i overkant av 0,5 elg per kvadrat-kilomenter tellende elgareal.

I Faunrapport R06 fra 2021, som handler om aldersregistrering og bestands-vurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2020, tas det til orde for et jaktuttak på til sammen 215 elg i 2021.

Skogbrukssjef Espen Nerødegård
Skogbrukssjef Espen Nerødegård. Foto: Arne Heimestøl

– Sør-Aurdal utarbeider rapport sammen med FAUN Naturforvaltning om utvikling av elgbestanden i Sør-Aurdal etter hver jaktsesong. Beitetaksten er et hjelpemiddel for å vurdere bestandsstørrelsen i forhold til beitegrunnlaget, spesielt vinterbeite, skriver skogbrukssjef Espen Nerødegård i en e-post til Hedalen.no.

– På bakgrunn av beitetaksten ble avskytingen av elg økt i jakta 2020. Rapporten følges opp av meg og bestandsplanområdene i kommunen. Elgbestanden ble redusert høsten 2020. Det vil trolig bli færre felte elg i 2021. Hvor mange elg som skal felles i år, avgjøres i dialog mellom kommunen og bestandsplanområdene i løpet av våren.

To rapporter

Elgbeitetakst

På oppdrag fra Sør-Aurdal kommune utarbeidet Hårstad Naturforvaltning en elgbeitetakst for Sør-Aurdal i 2020. Taksten omfatter produktivt skogareal opp til høydegrensen trekt av kommunen på 750-800 moh.

Sør-Aurdal ble i denne rapporten delt inn i tre delområder:

  • Øst: Kommunen øst for Begna
  • Nord: Kommunen vest for Begna og nord for Muggedøla
  • Sør: Kommunen vest for Begna og sør for Muggedøla

I rapporten leser vi at et bærekraftig beiteuttak fra forskerhold er satt til 35 % av det tilgjengelige. I områder der det satses mye på verdiproduksjon av furu, bør uttaket av dette treslaget ikke overstige 30 %.

Resultat

Uttak i prosent av tilgjengelig vinterbeite på ulike treslag for siste år (Sist) og de to foregående år (Før) innenfor området. (ROSV er rogn, osp, selje og vier):

Omr.   Furu   Gran Bjørk     ROSV
  Sist Før Sist Før Sist Før Sist Før
Øst 70,0 70,5 0,0 0,1 28,9 27,7 71,9 74,5
Nord 29,8 29 0,2 0,2 24,1 28,5 65,7 69,2
Sør 23,6 19,2 0,2 0,1 12,0 11,0 64,0 65,8
Saml. 51,2 50,0 0,1 0,1 19,9 20,5 66,7 69,5

Varierende elgbestand

I rapporten vises det til at elgbestanden i tidsrommet 1990–2000 var svært stor i området. Beitetrykket var svært hardt, og skogskadene på furu var omfattende.

Stammen ble kraftig redusert før avskytingen avtok, og stammen vokste kraftig (2003–2008). Fram til 2020 har bestanden vært stabil.

For hard beiting

I 2020 var én av konklusjonene at beitet de foregående årene hadde vært hardt, og beiteplantene hadde blitt holdt nede. Det ble anbefalt å redusere elgstammen noe, særlig øst for Begna.

Anbefalt jaktuttak i 2021

Det ble felt 288 elg i Sør-Aurdal i 2020 – hvorav 20 % kalv, 27 % ungdyr, 28 % eldre okse og 25 % eldre ku.

FAUN-rapporten anbefaler følgende uttak i 2021:

OmrådeAnbefalt uttak
Sør-vest90
Bagn/Reinli55
Bagn øst35
Buvassfaret og Øyvassfaret35Naturlig dødelighet på elg er beregnet til å være 5 %. I Faun-rapporten 2020 leser vi at det ble felt 78 flere elg enn det tilsvarende rapport fra 2019 anbefalte.

Uttaket av hanndyr har vært på et høyt nivå, også i 2020. Den siste rapporten anbefaler å redusere dette.

Les også..

Høyre satser på kvalitet og innhold i barnehageneYTRING 

Gode barnehager er en viktig del av grunnmuren i velferdsstaten ...
Værvarsel

Kraftige vindkast mandag 30.1.

Søndag 29.1. kl. 07:00: Yr.no har sendt ut gult farevarsel. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Gerd og Herman Sukke onsdag 1. februar ...
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen ...
Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...