Ebil

Vi heng nok litt etter i Valdres

Publisert av Arne Heimestøl 07.04.2021. Sist oppdatert 07.04.2021.

Statistisk sentralbyrå sine tal frå 2020 viser at det var 1893 registrerte personbilar i Sør-Aurdal. 96 (5,15 %) av desse køyretøya var elbilar. 651 (34,38 %) nytta bensin som drivstoff. Heile 1075 (56,78 %) var dieselkøyretøy. Resten 71 (3,71 %), var i hovudsak hybridbilar.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Status i Valdres

Tala nedanfor viser at situasjonen i dei seks Valdres-kommunane er nokså lik. Men denne gongen ser det ut til at Sør-Aurdal ligg best an av kommunane i dalføret.

KommuneBensinDieselElbilarAndre
Sør-Aurdal34,38 %56,78 %5,07 %3,75 %
Etnedal36,96 %57,58 %1,85 %3,59 %
Vang33,75 %61,13 %2,15 %2,94 %
Vestre Slidre33,33 %60,44 %3,07 %3,14 %
Øystre Slidre37,24 %57,53 %1,73 %3,47 %
Nord-Aurdal35,81 %55,97 %3,60 %4,59 %
Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Ja, vi heng etter

I regjeringa sin klimaplan for 2021–2030 les vi at nybilsalet nesten utelukkande skal vere nullutsleppsbilar frå 2025. I 2020 var 12 % av bilparken i Noreg elbilar.

Endring på gang?

Vi kan slå fast av Valdres heng etter landsgjennomsnittet. Veksten frå 2019 til 2020 av denne typen bilar var likevel på heile 30,4 %.

Dagleg leiar i Valdres Auto AS, Robert Pettersen, opplyser at 75 % av personbilane dei selde i 2020, var elbilar. – Det er dette kundane våre vil ha no, seier han, og legg til at bedrifta også har kundar som ikkje er busette i Valdres.

Elbilforeninga melder at 56 % av nybilsalet i mars i Noreg var reine elbilar. Så legg vi til at nokre bilprodusentar heng etter i omstillinga. Andre ligg langt framme.

Planarbeid i Vang

– Det er viktig å ha fokus på dette,seier ordførar Vidar Eltun i Vang. – Vang kommune skal i gang  med å lage energi- og klimaplan for kommunen. Då vil sjølvsagt dette med nullutsleppskøyretøy bli tema.

Ordførar Vidar Eltun, Vang
Ordførar Vidar Eltun, Vang

– Me har nok ein veg og gå, men det er også viktig å innhente informasjon om kva for tiltak som gjev best resultat i vår kommune. Når det gjeld innkjøp av el-bilar i kommunal teneste, må me også sjå på erfaringar frå andre distriktskommunar om korleis dette fungerer i praksis.

– Elles har me fått tilskot til oppretting av ladepunkt. Å legge til rette for bruk av nullutsleppskøyretøy er sjølvsagt viktig for å nå kommunens og nasjonale klimamål.

Gode nok alternativ?

– Intensjonen til regjeringa er god ettersom vi må ta grep rundt dette med utslepp i Noreg, seier ordførar Marit Hougsrud i Sør-Aurdal.

– Skal vi nå måla, må alternativ til dagens bilar og bruken vi har i dag, vere gode nok, og eg er usikker på om det vil vere det alt i 2025. Eg trur heller ikkje at ein kan satse kun på elektrisitet. Vi må ha gode alternativ, for eksempel biodrivstoff og hydrogen.

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl
Ordførar Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Elektriske køyretøy i Sør-Aurdal

Dette skriv varaordførar Olav Kristian Huseby i ein e-post til Hedalen.no:

«Sør-Aurdal har to ladestasjoner. Én i Hedalen og én på Bagn, men de fleste innbyggerne har mulighet for å lade bilen sin hjemme. Jeg mener at kommunen skal legge til rette for og være behjelpelig med å etablere ladestasjoner, men det er ingen kommunal oppgave å bygge slike.

Kommunens innbyggere har prosentvis mindre elbilpark i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er ganske naturlig, da de første elbilene var beregnet for kortere kjørestrekninger og derfor egnet seg bedre for urbane kjøremønstre. Kjøretøyene på bygda er ofte i snitt eldre, og de er flere pr. innbygger, og disse forhold påvirker også statistikken.

Sør-Aurdal kommunens egne kjøretøy er for det meste dieseldrevne. Frem til nå har det ikke vært tilgjengelig kjøretøy med eldrift, og som har passet inn i kommunens behov og samtidig vært i vår prisklasse. Elbiler blir vurdert ved nyanskaffelser, men vi må da ha klargjort for lademuligheter om dette blir nødvendig. Det er opp til kommunens administrasjon å vurdere hensiktsmessige kjøretøy, og jeg ser ikke noen årsak til at politikerne skal bestemme dette.

Bilparken i fremtiden vil inneholde flere og flere elektriske kjøretøy, og noen bilprodusenter vil i løpet av en ti-årsperiode kun tilby elektrisk drevne kjøretøy. Det vil i stor grad påvirke hvilke kjøretøy vi velger og vil i seg selv være nok til at de fleste kjøretøy i daglig bruk blir elektrisk drevet.

Både regjeringspartiet Høyre og andre ønsker en slik utvikling av bilparken, men regjeringens politikk er en sterk påvirkning og et mål. Det er ikke ønske om et forbud av salg eller bruk av bensin- og dieseldrevne kjøretøy. »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...