Knut Hagen lader Audi

Ladestasjon ble tapsprosjekt første driftsår

Publisert av Arne Heimestøl 16.03.2021. Sist oppdatert 15.03.2021.

I slutten juni 2020 ble ladestasjonen med tre ladepunkter ved Joker Hedalen åpnet.
– Dette er et grep for å overleve i konkurransen, sa Tor Ingar Nordby ved Joker Hedalen da.

Butikken investerte 1,6 millioner kroner i prosjektet. Sør-Aurdal kommune ga, via Vassfarfondet, støtte på 20 000 kroner, og Merkur, som er et utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge, støttet prosjektet med hele 600 000 kroner. Da halvårsregnskapet var gjort opp, måtte butikken gjøre opp et tap på 15 622 kr på ladestasjonen.

– Effektavgiften dreper lønnsomheten

– Det er årlig effektavgift til Sør-Aurdal energi (SAE) som dreper lønnsomheten, sier Nordby. SAE har beregnet at Joker Hedalen i 2021 må betale hele 90 650 kroner. Avgiften er dessuten innrettet slik at ladestasjonen blir fakturert for det høyeste forbruket i løpet av et år.

– 29. sept. 2020 nådde jeg et forbruk på 92 kw. Dette gjør at jeg må betale effektavgift etter dette ene årspunktet. Er det rimelig at en ladestasjon ved en distriktsbutikk skal faktureres etter samme prinsipp som eksempelvis industribedriften Begna Bruk? spør Norby.

Nina Bergli, Arve Flaten og Tor Ingar Nordby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Nina Bergli, Arve Flaten og Tor Ingar Nordby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nordby har hatt e-postkontakt med styreleder og daglig leder i kraftandelslaget, Merkur og ordføreren i kommunen. Hedalen.no har fått innsyn i disse dokumentene.

Tapet for første driftsår fra slutten av juni til nyttår ble altså på 15 622 kroner. Fortsetter dette i 2021, vil det gi et tap på ca. 30 000 kr.

Norby opplyser at bruken av ladestasjonen ble mindre enn det budsjettet tilsa. Dessuten ble effektavgiften høyere enn han hadde regnet med. – Jeg kan øke prisene for å lade, men mener det er bedre å holde de samme prisene som andre ladestasjoner av typen Kople bruker, sier Nordby.

Et spørsmål av nasjonal interesse

Over halvparten av biler som ble solgt i 2020, var nullutslippsbiler. Desember 2020 ble rekordmåned der hele 67 prosent av salget var denne typen kjøretøy.

El-biler må lades. Fastboende lader i stor grad hjemme. I Hedalsfjella er det 992 hytter. Hyttefolket og andre besøkende vil derfor være hovedmålgruppe for ladestasjonen ved Joker Hedalen.

Butikken ligger ved fylkesveg 243, og døgntrafikken er selvsagt vesentlig mindre enn trafikken i nabodalen – langs E 16.

– Hedalen er ei typisk distriksbygd med knapt 700 innbyggere. Hvordan kan nasjonale myndigheter, i det grønne skiftet, legge til rette for at det skal være mulig å bygge ut helt nødvendig ladestasjonsnett? Og ikke minst: Hva kan energiselskapene med sin tariffpolitikk bidra med? spør Nordby.

– Støtte til å både handle og å lade lokalt

Vigdis M. Næsseth er lokal Merkur-konsulent. Hun har lest artikkelen og gitt oss følgende tilbakemelding på e-post:

«Merkur er opptatt av levende bygdesamfunn, og jobber for å tilrettelegge for gode funksjoner som dagligvaretilbud i disse lokalsamfunnene. For Hedalen utgjør Joker Hedalen en betydelig ressurs for både fastboende, fritidsbeboere og gjennomreisende.

De har et godt dagligvaretilbud som er utvidet år for år. For å beholde dagens omsetning, er det viktig for butikken å tenke nytt, og her kom ideen om en ladestasjon opp – som en direkte følge av nasjonal strategi på området.

Vigdis M. Næsseth er lokal Merkur-konsulent
Vigdis M. Næsseth er lokal Merkur-konsulent. Merkurprosjektet støttet ladestasjonen ved Joker Hedalen med 600 000 kr. Foto: Privat

Merkur-programmet har en finansieringsordning som gjør at slike butikker kan søke på å etablere en ladestasjon. Dette er det første anlegget Merkur har bidratt med finansiering på, og begrunnelsen er at Merkur ser at dette kan bidra til et mer robust lokalsamfunn, og at det tilbys en lokal lademulighet.

Dette er bærekraft i praksis; bidra til at det er mulig både å handle lokalt og lade lokalt, og ikke være nødt til å reise lange avstander for å få dekket disse behovene.

Dette bidrar til å holde opp et levende lokalsamfunn. Men det er drøyt at andre lokale bedrifter (som nettselskapet) ikke ser verdien av at lokale aktører bidrar med slik infrastruktur og bruker samme tariffer som de største industribedriftene i regionen.

Vi håper dette kan løses på fredelig vis – slik at vi unngår at ladestasjonen avstenges. Merkur har bidratt med investeringsmidler, og vi håper nå andre aktører lokalt kan komme opp med driftsbidrag for å redusere tapsbelastningen fremover.»

Støtter NVE sitt forslag til løsning

– Regjeringen har gjort en innsats for å motivere flere til å kjøpe elbil, sier Simen Lokrheim, storkundeansvarlig i Kople. – Ved økt elbilandel er det behov for å utvide hurtigladenettverket betraktelig over hele landet, slik at det faktisk blir mulig for elbileierne å bruke elbilen til alt vi skal, også på lengre bilturer, til hytta eller på bilferie.

Simen Lokrheim, storkundeansvarlig i Kople
Simen Lokrheim, storkundeansvarlig i Kople. Foto: Privat

– Slik som med fossilbil-eiere, ønsker elbileierne å få noe ut av stoppene sine, det er derfor mest kundevennlig å opprette ladestasjoner nettopp i tilknytning til servicetilbud som butikker, veikroer og attraksjoner.

Lokrheim minner om at effekttariffen fra nettselskapene gjør at det blir vanskelig for lokasjonseiere å investere i ladestasjoner, da de fort kan havne i en slik situasjon som Tor Ingar Nordby dessverre nå har havnet i.

– Alternativet er å skru opp prisen på ladingen betydelig, noe som vil fjerne det som kanskje er den største motivasjonen for folk flest til å skaffe seg elbil; lavere brukskostnader enn fossil bil.

Lokrheim minner om at NVE har foreslått en løsning på utfordringen ved at næringskunder med et forbruk på under 100 000 kwh/år skal kategoriseres som husholdninger.

– En slik tilpasset løsning for effekttariff vil gjøre det mulig for lokasjonseiere både sentralt og i distriktene å bidra til den bærekraftige utviklingen ved å opprette ladestasjoner. Samtidig er det viktig at en slik løsning blir vedtatt raskt, slik at ladestasjonene som i dag er satt opp, kan få bestå, og byggingen av nye kan fortsette. For elbilsalget stopper ikke!

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...