Fekjær psykiatriske senter

– Tegner et for ensidig og negativt bilde

Publisert av Arne Heimestøl 09.03.2021. Sist oppdatert 09.03.2021.

Intervjuet avisa Valdres sist fredag gjorde med fylkesleder i Oppland Senterungdom, Marit Andrisdotter Kvam, har fått Elling Fekjær ved Fekjær psykiatriske senter i Hedalen til å reagere.

I oppslaget leser vi blant annet dette: «Jeg tror mange unge ønsker seg hjem til et friere liv på bygda, men man flytter dit man får arbeid. Det som blir avgjørende for å få ungdommen hjem, er attraktive, innovative og varierte arbeidsplasser. Dette fordrer at vi utvikler næringer, og like tjenestetilbud, på bygda og i byen. Det har ikke vært gjort de siste årene. (…) Ingen tar fem års utdannelse for å flytte hjem og bli arbeidsledig. (…) Hun mener tilgang på arbeidsplasser, god infrastruktur og gode møteplasser er avgjørende for å få unge til å ville være i Valdres.»

– Mye av dette har vi

– Jeg mener Hedalen og Sør-Aurdal kan tilby mye av det ungdomspolitikeren fra Senterpartiet etterspør, sier Fekjær. For det første er arbeidsledigheten i kommunen vår særdeles lav. For det andre er Fekjær psykiatriske senter, ved siden av Begna Bruk, den største private arbeidsplassen i kommunen.

Fekjær psykiatriske senter har nylig tilsatt to psykologer, og nå har vi lyst ut ledig stilling for psykiater. Vi har også ledige stillinger for idrettskonsulent/miljøterapeut, sosionom, vernepleier, samt psykiatriske sykepleiere. På kort tid håper vi å øke antall ansatte fra 50 til 60. Fekjær er med andre ord en arbeidsplass som etterspør søkere med relevant og høy fagkompetanse.

Fekjær i vinterlandskap
Avdeling «Svingen» i vinterlandskap med en del av Fekjær i bakgrunnen.

Store behov

– Fekjær psykiatriske senter har stor innsøking av unge pasienter fra hele Norge. Det er meget stort trykk for å få behandling, sier Elling Fekjær. – Mange av pasienten våre er svært syke, noe som krever enda mer personell og kompetanse.

Etter at et større tilbygg på Svingen var ferdig for vel et år siden, har Fekjær økt antall pasientplasser. – Vi har nå to døgnenheter – mot tidligere én. I tillegg har vi psykiatrisk poliklinikk, samt seks overgangsboliger for pasienter som trenger ekstra tid før endelig utskriving.

Skolestua i Fekjær
Skolestua til venstre i bildet. Fylkeskommunen har nå to fast ansatte lærere ved Fekjær. Ettersom pasienttallet øker, vil fylkeskommunen vurdere å utvide undervisningstilbudet.

Samarbeid må til

Hva mener du skal til for å lykkes med å rekruttere den arbeidskraften Fekjær etterspør?

– For det første har Fekjær et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med elleve ulike profesjoner. Det fleste har høyskole- og/eller universitetsutdanning. Jeg mener dette er en attraktiv arbeidsplass.

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Institusjonssjef Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

For det andre er det viktig at både kommunen og andre private arbeidsgivere samarbeider når ledige stillinger lyses ut. Det kan føre til at par lettere finner jobb for begge.

Videre håper jeg at bosettingsprosjektet Mitt Sør-Aurdal kan hjelpe til med å skaffe attraktive boplasser. Her legger jeg til at Fekjær, sammen med Sør-Aurdal kommune, leier ut boliger – også for familier.

Fekjær psykiatriske senter har allerede rekruttert flere familier til bygda som lovpriser det gode barnehage- og tiårige skoletilbudet vi har i Hedalen.

Elling Fekjær viser videre til at fiberutbygginga i kommunen har kommet svært langt. Fylkesvegen fra fylkesgrensa til kirka i bygda rustes opp og får ny asfalt. Mange lag og foreninger, samt vakker natur inviterer til fritidsaktiviteter.

– Vi har med andre ord mye av det fylkesleder i Oppland Senterungdom, Marit Andrisdotter Kvam, etterspør, å tilby. Så i Hedalen og Sør-Aurdal er det god plass til flere.

– Det er lite konstruktivt å skylde på andre, sier Fekjær. – La oss heller brette opp ermene og ta tak i de muligheter vi har.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...