Hedalen musikkorps med dirigent Arild Bjørnstad

Minneord

Publisert av Hedalen musikkorps 06.02.2021. Sist oppdatert 06.02.2021.

Arild Bjørnstad flytta til Hedalen i 1980. Som ung voksen skulle han overta familiegården, som faren hadde vokst opp på. Han hadde fått seg jobb i bygda, og bodde i begynnelsen på familiehytta, Bjørnebo.

Det er alltid spennende med innflyttere i ei bygd. Og Arild ble raskt interessant da det viste seg at han hadde bakgrunn fra både korps og Gardemusikken. Korpsene i ytre del av kommunen hadde nylig mista sin tidligere dirigent, og Arild ble raskt huket tak i som en mulig kandidat til dirigentrollen.

Heldigvis takket han ja. Og i mange år dirigerte han to korps parallelt; Hedalen og Begnadalen musikkorps. Hedalen var et skolekorps, og Arild ivret for å få med spillere fra Hedalen til Begnadalen når tiden var inne for det. I tillegg etablerte han et storband med utgangspunkt i Begnadalen musikkorps. Korpsene har i perioder samarbeidet, og spillere har gått om hverandre.

Hans bakgrunn fra Garden førte til at vi fikk profesjonell trening i marsjering. Korpset gikk til innkjøp av tamburmajorstokk, som gjorde det enklere for Arild å få orden på rekkene. Korpset ble skikkelig drilla, og lærte å holde rekker, starte likt, stoppe likt, utføre vendinger og mye mer. Dette var særs spennende for oss i skolekorpset, men sikkert utfordrende for Arild å samkjøre barn og unge.

Hedalen musikkorps har hatt oppturer og nedturer gjennom årenes løp. Tidvis med få aktive medlemmer. Men Arild har vært utholdende og stått på. Med unntak av en periode på slutten av 80 tallet hvor korpset gikk i dvale noen år, har det vært aktivitet. Arild representerte kontinuitet, og med sin kjærlighet for korpsmusikk ga han aldri opp. Noe vi alle er takknemlige for. Fra å være et skolekorps, ble det i 1991 et generasjonskorps som fortsatt er aktivt. På øvelser møtte Arild alltid opp godt forberedt, med ambisjoner om fremgang.

Arild hadde en spesiell omsorg for barn og unge, og har hele tiden ivret for et godt aspirantmiljø. Han ønsket at de skulle få oppleve gleden ved å mestre et instrument, for så å ta del i et musikalsk fellesskap.

Arild hadde en spesiell omsorg for barn og unge
Arild hadde en spesiell omsorg for barn og unge

Når de startet i korpset, var Arild bevisst på å senke nivået slik at de unge kunne henge med. Og når de var klare for en utfordring, fikk de prøve seg som solister. Både med instrumenter og/eller sang. Korpset har også hatt eget ungdomsband hvor de unge kunne få utfordre andre musikalske sider av seg selv.

Når de unge flyttet ut av bygda, var Arild rask med å trekke de inn i korpsets arrangementer. Det være seg 17. mai, julekonsert, seminarer og showkonserter. På den måten kunne de fortsatt bidra i korpset. Til glede for alle parter.

Takket være Arild har korpset fått fine musikalske opplevelser også utenfor bygda. Vi har vært og spilt i Danmark flere ganger, deltatt på Janitjarfestivalen på Hamar (med Begnadalen), vært på Gardens dag i Husebyleiren, spilt i Bø i sommerland og Tusenfryd, og deltatt på musikkstevner i kretsen.

Arild har benyttet sine kontakter fra tiden i Garden i sitt korpsarbeid. Ressurspersoner har vært med på helgeseminarer flere ganger. Med hjelp av sin gode kamerat fra Garden, Rolf Nøddelund, fikk Arild laget et korpsarrangement til Hedalsmarsjen, en gammel tradisjonell felelåt.

Hedalen musikkorps. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Hedalen musikkorps. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere tidligere korpsmedlemmer fra både Hedalen og Begnadalen har tatt turen innom Garden. Noen har utviklet seg videre i musikalsk retning, og latt det bli et levebrød. Andre har dyrket musikken som glade amatører.

I påsken 2002 holdt korpset sin første showkonsert; «Mission possible». Et spennende prosjekt som ga oss blod på tann. Arild fikk med tidligere korpsmedlemmer som bidro med både spilling og sang. I flere år var det en påsketradisjon. Arild har vært flink til å finne musikk som passer korpset, og som samtidig var publikumsvennlig.

Arild har hatt stor betydning for musikklivet i ytre del av kommunen. Det var ikke bare korps det handlet om for hans del. Han ivret også for samarbeid med andre musikalske aktører. Sangkoret og ungdomslaget har vært noen av samarbeidspartnerne gjennom mange år.

Arild har blitt hedret ved flere anledninger; han ble utnevnt som æresmedlem i korpset i 2006, fikk kommunens kulturpris i 2009, og han ble hedret spesielt på korpsets showkonsert februar 2020.

Arild Bjørnstad døde 9. januar 2021, bare 64 år gammel. Vi vil takke han for alt han har gjort for oss, alt han har bidratt med. Han vil aldri bli glemt. Det du har sådd, Arild, lever videre. Nå er dirigentpinnen gitt videre til sønnen Bjørnar, og vi ser fram til fortsettelsen.

Vi vil også takke hans kone Marianne, som har latt oss få «låne» Arild i mange år hvorpå vi har kunnet nyte godt av hans musikalske kapasitet.

Vi vil også med dette få takke for minnegaven gitt til Hedalen musikkorps ved Arilds bortgang.

Hilsen tidligere og nåværende musikanter i Hedalen musikkorps.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...