Tannlege

Vi legge ned tannklinikker

Publisert av Arne Heimestøl 28.01.2021. Sist oppdatert 27.01.2021.

Tirsdag 2. februar skal fylkesutvalget behandle saken Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune – gjennomgang av klinikkstrukturen. Fylkeskommunedirektøren foreslår samlokalisering for tannklinikkene Bagn, Vang og Fagernes til lokalmedisinsk senter på Fagernes.

Støttes ikke av Ap og Sp

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har flertall i fylkesutvalget, ønsker imidlertid et desentralisert tannhelsetilbud i Innlandet. I en uttalelse skriver Mari Gjestvang (Sp), leder i utvalg for utdanning og Even Eriksen (Ap), nestleder i utvalg for utdanning følgende:

«Innlandet fylkesting fattet i juni 2020 følgende enstemmige vedtak:
«Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å få framlagt en helhetlig gjennomgang av tannklinikkstrukturen i Innlandet. Opprettelse av biklinikk under TKØ lokalisert til kompetansemiljøet i Elverum bør også vurderes i denne saken.»

Forslag til vedtak ble framsatt i fylkestingsmøte i forbindelse med en sak angående lokalisering av tannklinikk på Åkershagan i Stange og diskusjon om mulig samlokalisering med tannklinikk i Hamar. Åkershagan ligger helt inn til kommunegrensa mot Hamar.

«Ap og Sp sin tilslutning til forslaget framsatt i fylkestinget var ut fra et generelt behov for å få en oversikt over klinikkstrukturen i Innlandet hvor det er ulike løsninger og avstander til nærmeste klinikk, samt utredning om etablering av en eventuell biklinikk under TKØ (Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst, med hovedbase i Oslo).

I etterkant av vedtaket har det fra administrasjonens side kommet et forslag om en større strukturendring som reduserer dagens 41 klinikker til kun 27, utfra begrunnelser om høy turnover, sviktende rekruttering og behov for større fagmiljøer. Forslag på en så omfattende strukturendring skaper naturlig nok reaksjoner.

Ap og Sp ønsker å avvente saken fra fylkeskommunedirektøren og har ikke gitt aksept for en større strukturrasjonalisering av fylkeskommunens tannklinikker. Innlandet fylkeskommune har i dag 41 tannklinikker, og hovedprinsippet framover bør være at det så langt som mulig skal være en klinikk i alle kommuner. Dette er viktig for å ha et godt og nært tjenestetilbud og for å opprettholde befolkningens tannhelse som er helt på topp i landssammenheng.»

Eltun ønsker ikke sentralisering

– Inntil 2019 hadde Vang to tannklinikker, Ryfoss og en filial ved Vang barne- og ungdomsskule, skriver Vidar Eltun, ordfører i Vang, i en e-post til Hedalen.no. – Etter ønske fra fylkeskommunen og drøftinger med kommunen ble vi enige om at Ryfoss tannklinikk skulle bli prioritert og filialen på VBU bli lagt ned. Fylkeskommunen pussa opp og sørget for at klinikken har utstyr etter det som er kravet nå. Vi har vært heldige og hatt stabil og fast tannlege i mange år.

Ordfører i Vang, Vidar Eltun

Når det nå kom sak om ny vurdering av tannlegestruktur, reagerte selvsagt jeg og Vang. At enkelte klinikker har problem med å skaffe tannlege, kan ikke vi bli straffet for.

Jeg er derfor glad for brevet som her er vedlagt og som referer Ap og Sp på fylket sin holdning til denne saken nå. Den er nok ikke ferdig med det, og den vil sikkert komme opp igjen, men med de avstandene vi har her i Vang, og det gode tilbudet vi har, vil jeg arbeide hardt for at Ryfoss tannklinikk fortsatt skal bestå.

Vil beholde tannlegekontor i Bagn

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Elling Fekjær reagerer også på forslaget som er framsatt fra fylkeskommunedirektøren.

Han viser til at en nedlegging av tannlegekontoret i Bagn vil føre til lengre reiseavstand for alle skolebarn i Sør-Aurdal. Foreldre må ta seg fri fra jobb for å følge barna til tannlege.

– Det vil også ha negative konsekvenser for alle eldre, og yrkesaktive vil ha økt behov for fri fra arbeid når de skal til tannlege.

– Fekjær psykiatriske senter bruker tannklinikken på Bagn mye. Fekjær er i utvikling. Mange unge her har dårlige tannhelse, og etter en viss periode innlagt har de rett på fri tannbehandling, sier Elling Fekjær.

Ordfører Hougsrud støtter Eltun

Marit Hougsrud opplyser at ordførerne i Valdres har drøftet saken. – Jeg er enig med Vidar Eltun og stiller meg også bak brevet som Ap og Sp har skrevet, og mener at en klinikk i hver kommune er til det beste for innbyggerne. Skulle det komme endringsforslag, vil disse bli sendt ut på høring før endelig vedtak blir fattet, sier Hougsrud.

Uavklart for Valdres

Hovedutvalg for utdanning ønsker i hovedsak å videreføre dagens tannklinikkstruktur. Dette utvalget behandlet saken onsdag 27.1. Men et forslag fra Vegard Riseng (H) ble enstemmig bifalt. Det lyder slik:

  • Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren evaluere samlokaliseringen av tannklinikkene i Valdres ved Valdres lokalmedisinske senter. Evalueringen legges fram til fylkestingets behandling i juni.
  • Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren utrede muligheter og kostnader knyttet til ambulerende behandling i kommuner uten egen klinikk.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...