Marit Hougsrud og Laila Nereng

Ordføreren og kommunalsjef Nereng om legetjenesten

Publisert av Arne Heimestøl 19.01.2021. Sist oppdatert 19.01.2021.

Torsdag 15.1. hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på Nes legesenter. Vi har utfordret ordfører Marit Hougsrud og kommunalsjef Laila Nereng til å svare på fire spørsmål.

Hva kostet samarbeidsavtalen som SAK hadde med Ringerike per år om legetjeneste på Nes i Ådal fram til 1.1.2020? (Ca. 500 pasienter fra SAK har Wafer Bang som fastlege.)

– Samarbeidsavtale kostet Sør-Aurdal kommune  kr 250 000,- pr år, den ble avviklet i 2019, skriver Nereng.

Gert Halleby har 861 pasienter på sin liste. Gintalas har 873. Hvor stor er den kommunale støtten per pasient?

– Det er kommunen som mottar basistilskuddet pr. pasient for å drifte bemanning på legekontoret, legene mottar basistilskuddet på den tredje hjemmelen som er ubesatt. Det er er kr 577 pr. pasient, og listen er i dag  på ca. 185 pasienter. Dette fordeles mellom de to fastlegene. Dette har vi en egen avtale på som vil falle bort når den tredje hjemmelen er besatt. Vi har pr. nå turnuslege som bidrar til å dekke opp den tredje hjemmelen bl.a. i forhold til legevakt, da har en av våre fastleger som regel bakvakt for denne, sier Nereng.

Pasientene har fritt sykehusvalg. Vil ikke det være en fordel for alle sør-aurdøler å ha tilgang til både legevakt og sykehus i Ringerike/Viken? Dette spørsmålet er særlig aktuelt etter at nytt sykehus i Innlandet kan havne nærmere Hamar.

– Fritt sykehusvalg gjelder primært når det er planlagte konsultasjoner, sier Nereng.

– Det har vært en del henvendelser til oss i Valdres på dette i det siste, og det er en god del møtevirksomhet rundt dette, skriver Marit Hougsrud. Vi ordførere i Valdres er samstemte i saken og for et par uker siden kom flere av oss med følgende uttalelse:

«Valdres har hele tiden jobbet for etablering av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, i kombinasjon med satsning på lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester. Vi ønsker et nytt stort, komplett og moderne sykehus i Innlandet, og vil sortere under Mjøssykehusets opptaksområde. Vi har akseptert lengre sykehusvei, nettopp for å kunne komme til et komplett sykehus med alle funksjoner, og på den måten unngå «Mjøsa rundt» med pasientene. Dersom Mjøssykehuset derimot blir etablert enda lengre unna, blir saken en annen. Det går en grense for hvor lang reisevei vi vil akseptere, og den grensen går ved Mjøsbrua. Derfor er det helt naturlig at vi utreder hvilke andre alternativer vi har, dersom HSØ ikke nå får Mjøssykehuset tilbake til Mjøsbrua hvor det hører hjemme.»

Den siste setningen er jo viktig for oss i Sør-Aurdal, og dette er noe jeg holder fast ved i de ulike møtene vi deltar på.

Jeg mener at dersom dette sykehuset blir liggende i Brumunddal (eller andre plasser lenger unna Mjøsbrua), så er premissene for hovedsjukehus borte. Da må vi starte prosessen litt på nytt, og da kan vi like godt også utrede våre andre alternativer.

Denne saken stiller seg jo noe annerledes for oss enn for de andre kommunene i Valdres, siden vi har et reelt alternativ med betydelig kortere reisevei.

Men først skal altså HSØ og helseministeren ta sine beslutninger. Så enn så lenge holder vi oss til den politiske enigheten som har vært arbeidet fram gjennom mange år (og lenge før min tid!!). 

Er det aktuelt å revurdere samarbeidet med Ringerike om legetjeneste på Nes i Ådal?

– Nei, det er det ikke da det er politisk besluttet å ansette en tredje lege ved Bagn legesenter, dette bl.a. for å dekke de kommunale oppgavene, samt for å bidra med vår andel i den interkommunale legevakten, skriver Nereng.

Les også..

Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne Heimestøl

Treningstid i Sør-Aurdalshallen sesongen 2021/2022BEKJENTGJØRELSE 

Det åpnes nå for innmelding av ønsker for treningstider i ...
Jan Beitohaugen Granli og Eivind Dølerud

Musikalsk forbrødring

Sist fredag inviterte Den kulturelle spaserstokken, i samarbeid med Sør-Aurdal ...
Ring

Har du mistet en ring?ANNONSE 

En av våre besøkende fant denne ringen ved vasken på ...

Bli med på tur onsdag 30. juni kl. 18.00 – 20.00BEKJENTGJØRELSE 

Oppmøte ved Nordre Lokalet. Vi går langs Hedalselva om Mølla ...
BAutahaugen samlinger. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sommer på BautahaugenBEKJENTGJØRELSE 

I år blir det sommeraktiviteter på Bautahaugen igjen. Sesongen åpner ...
Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Statsråd Høie besøker Fekjær

Fekjær psykiatriske senter har 50-årsjubileum som institusjon i 2021. Nå ...