Liv Brattrud Gjertrud Storbråten Hege Kløvstad Nybråten

Kjære politikere i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Publisert av Liv Brattrud, Gjertrud Storbråten og Hege Kløvstad Nybråten 16.12.2020. Sist oppdatert 16.12.2020.

Vi leser med fortvilelse forslaget til nytt budsjett for 2021.

Vi er veldig bekymret for konsekvensene dette vil få for oss alle, også innenfor vårt tjenesteområde; helse og omsorg. Der er det foreslått at det skal spares 1,8 millioner. Hvor skal dette kunne kuttes?

Det skal være en gjennomgang i alle tjenester, og det skjønner vi må til. Det blir trange tider for oss alle, og harde prioriteringer må gjøres. Noen steder må det gis, og andre steder må det tas.

Her i Sør-Aurdal har det vært mye fokus på skole, men vi hører veldig lite om de andre tjenestene. Vi ønsker derfor å si litt om situasjonen vi står i nå innenfor helse og omsorg:

Kvaliteten på tjenestene som ytes, er god. Vi har dyktige folk med et høyt faglig fokus. Det er spart inn på alle områder de siste årene, og vi drifter bra.

Det jobbes kontinuerlig med å finne gode og effektive løsninger, for å kunne løse oppgavene på en best mulig måte. Hverdagen innenfor alle områder er travel og hektisk.

Terskelen for å bli tildelt tjenester heves, og brukeren blir stadig mer kompleks med flere sykdommer som blir behandlet. Dette krever mer av oss ansatte, samtidig som det ikke utløses flere ressurser. De samme hendene skal utføre mer, og oppgaver forflyttes nedover i systemet.

Det nærmer seg nå grensen for hvor fort vi kan løpe, uten at det blir uforsvarlig både for bruker og ansatt. Det er heller ingen god økonomi i økt sykefravær.

Eldrebølgen har ennå ikke kommet, men den vil komme. Hvordan skal dette løses? Eldre og syke kan ikke flyttes ”vekk”, de er her. Å ta bort tjenestetilbudene de får i hjemmet, vil kanskje føre til at de raskere vil trenge et høyere omsorgsnivå. Dette vil koste.

Kommunen vår består av mange bygder. Det er – og har vært – mange av bygdene som opp gjennom årene har måtte ofre mye for at fellesskapet i kommunen skal komme best mulig ut av det i lengden. Dette har gjort vondt, men noen ganger har det ikke vært noe annet valg. Og kanskje det ikke ble så ille som vi trodde likevel…?

Det vi først og fremst trenger i kommunen vår, er flere innbyggere. Samtidig er det minst like viktig at vi som allerede bor her, har lyst til å fortsette med det. Vi bor i en fantastisk kommune, og det er så mye her i Sør-Aurdal som er bra. Det er det viktig å ha fokus på. Bolyst er viktig! Men bolyst har mange aspekter, og består av så mye mer enn skole.

Kjære politiker. Som andre har påpekt før oss, er du folkevalgt for hele Sør-Aurdal kommune. Jobben din er å se det store bildet, og noen ganger må du kanskje ta avgjørelser som gjør vondt og er upopulære. Det er ingen lett situasjon å være i. Men noen ganger må det bare gjøres.

Lykke til videre i jobben med denne viktige prosessen.

Hilsen noen av oss ansatte i helse og omsorg

Liv Brattrud

Gjertrud Storbråten

Hege Kløvstad Nybråten

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...