Arne Heimestøl

Fiber til alleYTRING 

Publisert av Arne Heimestøl 29.11.2020. Sist oppdatert 28.11.2020.

Interessekartlegginga Sør-Aurdal Energi gjennomførte i haust, viste at 54 husstandar vil ha fiberoppkobling i Midtbygda. Dette vart nok til at Eidsiva bredbånd set i gang utbygging dersom tilstrekkeleg mange formelt sett melder seg på.

Heile 78 husstandar i denne delen av Hedalen får no tilbod om å knyte seg til den beste internettoppkoplinga som er mogleg å få. Dette gler meg, for vi nærmar oss sterkt målet om at alle i Hedalen skal få det same tilbodet. Nokre krokar og eitt større område, Åsli, står att, og kan eg få vere med på å bidra til at resten får kople seg til fibernettet, stiller eg gjerne opp.

Det har vore ein lang veg å gå for å komme dit vi er i dag. I 2014 kom transportnettet for deler av Hedalen på plass. Kontorparken vart kopla opp dette året. Det same vart Fekjær psykiatriske senter og etter kvart Hedda hytter.

Eg hadde trudd at alle som ville, no kunne kople seg på, men så enkelt var det ikkje.

I slutten av 2015 skjedde det endeleg noko sør i bygda. Eidsiva bredbånd kom med tilbod om utbygging til dei fleste privathusstandane sør for Hallom. Prosjektet tok lang tid, mellom anna fordi lågspentnettet vart oppgradert samstundes med at SAE førte fram fiber.

Seint på hausten i 2017 kom Eidsiva og SAE i gang med eit nytt prosjekt. Denne gongen var det 46 husstandar i Skolehagen, Brunbakklia og nokre adresser til og med Solstad som vart kopla opp. Her vart oppslutninga etter kvart 100 %.

I 2018 kom Telenor på banen med ei stor satsing i fem område i Sør-Aurdal. Påmeldinga i Hedalen nord var god, og det meste av utbygginga vart fullført i 2019.

Midtbygda og Åsli stod att. Like før påske i 2019 vart eg invitert til hovudkontoret til Telenor på Fornebu. Her skulle eg kome med forslag til vidare fiberutbygging i Sør-Aurdal. Etter innspel frå rådgjevar Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune nemnde eg eit område frå fylkesgrensa i Begnadalen til Begna bruk og områda Åsli og Midtbygda i Hedalen.

Telenor sette i gang utgreiing av alle tre områda, men konkluderte med at det vart for dyrt å byggje ut.

Dette var bakgrunnen for at Eidsiva og SAE vart utfordra til å byggje i Midtbygda, og no har vi endeleg fått napp.

Eg oppmodar alle til å takke ja til tilbodet som no har kome. Eg har sjølv breiband frå Eidsiva, og oppkoblinga har vore stabil og svært god.

Koronapandemien har vist oss kor viktig det er å ha skikkeleg nett. Det treng vi anten det er til skulearbeid, anna arbeid eller til velferdsteknologi. Og du kjem sikkert på fleire bruksområde…

Les også..

Montørene

Benkevarmere erstatter rørovner

Bagn kyrkje og Hedalen stavkirke har brukt rørovner til oppvarming. ...
Alfred Bjørlo

På tide å ta ME-sjuke på alvorYTRING 

ME er ein sjukdom som påfører dei som vert råka ...
Hedalen stavkirke ved juletider

JulekonsertBEKJENTGJØRELSE 

Det blir julekonsert i Hedalen stavkirke lørdag 17. desember kl. ...
På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Løypebidrag sesongen 2022–2023YTRING 

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Først vil vi si ...

Bildeglimt fra lysfest og julegrantenning

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner hadde invitert ...
Renovasjon

Sendt på høring uten tallgrunnlag

I formannskapets budsjett- og økonomiplan for 2023–2026 leser vi at ...