Magnhild Huseby Bolstad og Olav Kristian Huseby

Skole og barnehage – og framtidaYTRING 

Publisert av Sør-Aurdal Høyre 26.11.2020. Sist oppdatert 26.11.2020.

Debatten om hvor skole og barnehage skal være, er noe som engasjerer mange. Mange av oss har enten gått på skole, går på skole eller skal gå på skole i Sør-Aurdal. De fleste har også minner, erfaringer og tanker om hvordan skole og barnehage skal organiseres og drives.

Sør-Aurdal Høyre har også tanker om dette, og vi ønsker å dele disse med dere.

Skolene i kommunen var for lenge siden både tallrike og barnerike, men på 50- og 60-tallet ble antall skoler merkbart redusert.  Det ble stilt krav til bedre sanitærforhold og større plass, og de nye skolene fikk både gymsal, skolekjøkken og andre fasiliteter. Etter hvert fikk vi også svømmehall i kommunen. Barnekullene ble senere mindre, mulighet for transport ble bedre, og senere ble barna fra Leirskogen og Reinli gående på skole på Bagn.

Tiden går, og barna i kommunen har blitt enda færre enn de var på 70- og 80-tallet.  Det er igjen tid for å gjøre noen grep. Vi har tenkt nøye og vurdert både utfordringer og muligheter, økonomi og skolekvalitet, arbeidsforhold og trivsel.

Økonomien og lærernes arbeidsforhold tilsier at kommunen bør ha færre skolesteder. Reiseavstand tilsier flere. Trivsel og skolekvaliteten kan være bra på både store og små skoler.

Bortsett fra reiseavstand er det derfor lite som tilsier at færre skolesteder vil være noen ulempe, men reisen kan være en vesentlig faktor som det bør legges vekt på.

De lengste avstandene i dag til Bagn er 45 minutter med personbil. Disse tidene kan dobles med skolebuss med stopp og utfordringer på vinterføre.  Noen takler dette fint, for andre vil det være et mareritt i forhold til trivsel og eksempelvis bilsyke. Disse faktorene blir heller ikke borte om man begynner på ungdomsskolen.

Vi mener at det derfor er påkrevet med minst to skolesteder i vår kommune. I 2015 bestemte kommunestyret at Begnadalen skole og ungdomsskolen i Hedalen skulle ha et minimum av elever. Dette ble satt til 5 elever per årskull i snitt over 3 år.

Hedalen har et tall som stort sett er godt over dette, mens Begnadalen nå har et snitt på 3,3. Det er dessverre lite sannsynlig med en økning av elevtallet i Begnadalen. Vi kan i det beste håpe at elevtallet vil holde seg stabilt i hele kommunen, men å tro på en vesentlig økning av elevtallet på noen av skolene vil være for optimistisk.

Vi ser at tallet med elever ved Bagn skule også synker, og medregnet elevene fra Begnadalen vil det etter få år være på samme nivå eller under det som er i dag. Tiden er derfor moden for å legge ned Begnadalen skole og heller bruke ressursene på å bedre skolene på Bagn og i Hedalen. Dette tiltaket vil komme alle kommunens elever til gode.

De yngste barna håper vi kan få et godt tilbud i nærområde, og vi vil kjempe for å beholde en barnehage med tilhørende ordning for SFO i Begnadalen.

Det finnes mange andre utfordringer som diskuteres i forbindelse med skolestruktur, som kommunens totale økonomi, bolyst, næringsutvikling og samlingssted for lokalmiljøet. Dette er viktig faktorer, men skolen er tross alt til for barna som går der, og da må vi finne andre løsninger for de andre utfordringene.

Sør-Aurdal Høyre

Magnhild Huseby Bolstad, gruppeleder

Olav Kristian Huseby, varaordfører

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...