Mette Tronsplass

Kommunetorget

Publisert av Mette Tronsplass 28.10.2020. Sist oppdatert 28.10.2020.

I samarbeid med de ansatte ved Sør-Aurdalsheimen er det utarbeidet tre punkter med positive sider og tre punkter med utfordringer som vi har ved arbeidsplassen vår. Dette innlegget ble framført i kommunestyret 22.10.2020

Positive sider ved SAH

 1. Det ytes mye god omsorg i det daglige. Nå når det har vært begrensninger på besøk fra pårørende, har personalet arrangert kinokvelder, solfest, høstfest, ball-leker, gjette på ordtak og andre koselige stunder for de gamle.

  Det brukes også en del tid på å få sansehagen til å «blomstre», slik at det er et fint sted å være. Vi mener det er viktig å belyse at dette gjøres på initiativ fra personale og kommer i tillegg til de oppgavene som må gjøres, og at det er kun når tiden strekker til. Det er ikke noe som kan forventes med de ressursene vi har i dag.
 2. Vi har for tiden god sykepleierdekningen på Sør-Aurdalsheimen. Sykepleierne har sammen jobbet med pasientsikkerhet og utarbeidet rutiner rundt pårørendesamtaler, palliasjon og hvordan observere pasientens helsetilstand. Dette har gjort sykepleiergruppen mer sammensveiset og hevet kvaliteten på tjenestene som ytes.

  Mange av assistentene på SAH tar nå fagbrev og vi ser at andelen faglærte stiger. Dette er positivt både for kompetansehevingen innen helsefaget, og fordi det gir gode ansatte bedre muligheter for fast stilling og høyere lønn. Det samme gjelder assistenter innen renholdsfaget som nå tar fagarbeiderutdanning.
 3. Vi er så heldige å ha eget vaskeri og kjøkken på SAH. Vi kan dermed tilby to varme måltider om dagen, og det er kun i helgene middagen må varmes opp.

  På hverdagene kommer det varm middag rett fra kjøkkenet. Kjøkkenet tilpasser kosten til pasienter som av ulike grunner trenger et kosthold utover det som er fastlagt i meny.

  Vaskeriet sørger for daglig påfyll av linklær, pasienttøy og arbeidstøy. Vi har rene og ryddige omgivelser og kjenner at SAH er en arbeidsplass vi er stolte av.

Utfordringer ved SAH

 1. Besøksrutiner i koronatiden. Med variasjon i smitteutvikling og endring i rutiner har det vært krevende å følge opp ift besøkende. Mange besøkende/ pårørende synes reglene er for strenge, noe som har ført til vanskelige situasjoner.
 2. Nedskjæringer siste årene har ført til at det er lite å gå på i forhold til bemanning og ekstraoppgaver. Koronapandemien satte oss ut for nye utfordringer, og mange har gjort oppgaver utover normal drift.

  Med mye godvilje, noe ekstra ressurser innen renhold og en del ekstra timer med organisering/ planlegging, har vi fått på plass gode rutiner og planer. Det gjøres mye godt arbeid når man er i en akutt situasjon hvor ting skjer raskt, men vi har ikke kapasitet til å stå i dette over lengre tid.
 3. Bygningen, selve huset, er veldig bra på mange måter. Vi har enkeltrom med eget bad/ toalett til hver pasient, noe som har enormt stor betydning for å unngå smittespredning. Men vi ser begrensninger rundt tilbudet som kan gis til pasienter med utfordringer i forhold til demens eller alderspsykiatri, der pasienten burde vært mer skjermet.

  Der det kunne vært hensiktsmessig at pasienten var lukket fra andre pasienter og personalet kunne hatt mer hjelp av de fysiske omgivelsene for å unngå konfrontasjoner mellom pasienter eller for å roe ned de som har behov for å vandre, lete og søke.

  Vi ser behov for flere plasser for personer med demens/ alderspsykiatri/ kognitiv svikt da det kan være krevende for alle at de bor i åpne avdelinger.

  Sansehagen er en fin plass for de som trenger å komme seg ut eller trenger avveksling. Det er dessverre bare utgang til sansehagen fra en avdeling, noe som gjør at bruken av sansehagen er langt mindre enn det kunne vært. Vi ønsker flere utganger slik at sansehagen blir mer tilgjengelig for alle.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...