På tur i Vassfaret

– Lokalavis med unik posisjon

Publisert av Arne Heimestøl 30.09.2020. Sist oppdatert 30.09.2020.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Ivar Brynildsen  gir seg i avisa Valdres neste sommer. Han ble ansatt som toppleder i Valdres Media AS i 2011, og var før det blant annet i Lokalavisene Oslo, Fredriksstad Blad og Østlandets Blad.

Hedalen.no har i flere år samarbeidet med «Valdres», og vi har stilt avtroppende redaktør en rekke spørsmål.

Hva har gledet det mest i tiden du har vært redaktør i «Valdres», og hva har vært de største utfordringene?

– Opplevelsen av å klare å beholde avisens helt unike posisjon er helt klart det som har gledet meg mest. Avisen har enorm betydning for fellesskapsfølelsen i dalføret, og for kontakten ut til alle dem som har flyttet herfra, men som fortsatt følger intenst med på alt som skjer. Og for kontakten med fritidsbeboerne, gjennom papiravis, nettavis og Valdresmagasinet. Jeg har jobbet i lokalaviser i hele mitt yrkesliv, ingen andre steder har jeg opplevd maken. Posisjonen er en konsekvens av avisens lange historie, av innsatsen til alle dem som har jobbet her før oss, og dem som jobber her nå. De største utfordringene har vært å kontinuerlig tilpasse driftskostnadene til stadig fallende inntekter. Og å samtidig lykkes med den digitale overgangen. Distribusjon har også vært en stor utfordring.

– Hvordan mener du «Valdres» i din redaktørperiode har ivaretatt mediets samfunnsrolle?

– Jeg mener redaksjonen har gjort og gjør en god innsats for å levere en variert og god lokalavis. For meg betyr det å oppdatere leserne på store og små nyheter fra næringsliv, politikk, sport og kultur. Vi leter etter de positive historiene. Men tør også å behandle de kontroversielle sakene. Og å stille spørsmål ved kommunale vedtak, spørre om konsekvenser for brukerne av tjenester, rett og slett være vaktbikkja. Avisa er dømt i PFU en gang i min redaktørtid. Det er en gang for mye.

– Hvilken plass vil papirutgaven av «Valdres» etter din mening til å ha i årene som kommer? Vil fremtiden bli heldigital?

– Det er 1000kroners-spørsmålet. Regjeringen har jo sagt at dagens distribusjonsordning er en overgangsordning. Og har altså vedtatt at fremtiden er digital. Jeg er spent på om det virkelig gjennomføres. Papiravisen er på ingen måte død. Papiropplaget synker, men det skjer sakte. Jeg håper det vokser frem et offentlig krav over hele landet om å opprettholde statlige ordninger som viderefører distribusjon av papiravisene i en god del år fremover. Et eller annet sted der fremme vil det være riktig med en total overgang til digitalt.

– Du har fulgt utviklingen i Sør-Aurdal fra 2011 til nå. Hvilke tanker gjør du deg om utviklingen i denne kommunen?

– Aller først: Jeg personlig er glad i Sør-Aurdal av mange grunner. Ikke minst har jeg lagt ned mange timer i skogen på Leirskogen med mine jakthunder. Og kona mi jobbet i starten av vår tid her på Fekjær. Et sted der hun trivdes svært godt, men fant at reisevegen ble for lang, særlig på vinteren.

Utviklingen i kommunen har vært spennende å følge med på. Kommunen har slitt, og vil trolig slite evig, med å balansere vektingen mellom Hedalen, Begnadalen og Bagn. Hvordan levere tilbud til innbyggerne i alle deler av kommunen som oppleves rettferdig?

Jeg opplever at dagens politiske ledelse har en klok tilnærming. Men utfordringene står i kø. Kommunen er velsignet med hjørnesteinsbedrifter som Begna Bruk, Norsk Massivtre, Fekjær og Hedda Hytter. Det er fantastisk viktig og bra. Men krever også at det er mulig å rekruttere og bosette folk i alle deler av kommunen. Og at kommunen er god på næringsvennlig politikk. Jeg er spent på fortsettelsen. Klarer kommunen å sikre videre vekst i Bagn, uten at det går på bekostning av øvrige deler av kommunen?

– Hedalen.no og «Valdres» har samarbeidet i flere år. Hvordan ser du på Hedalen.no og samarbeidet vi har hatt?

– Jeg opplever at samarbeidet har vært fruktbart og klokt, sett fra avisens side. Hedalen.no har en unik posisjon i en geografisk ytterkant av Valdres, og har bidratt til at mange flere enn Hedalens lesere har fått kunnskap om store og små hendelser i Hedalen som avisen ikke ville klart å bringe frem selv.

Så er det en utfordring å se våre forskjellige ståsteder. Hedalen.no taler Hedalens sak. Og skal gjøre det. Mens avisa Valdres ikke skal ha et sterkere fokus på Hedalen enn Bagn eller Begnadalen. Eller andre bygder i Valdres for den del. Avisa er mer enn en gang blitt beskyldt for å se Sør-Aurdal med Hedalen-øyne av folk som bor i kommunen.

Ivar Brynhildsen
Ivar Brynildsen: «Vi leter etter de positive historiene. Men tør også å behandle de kontroversielle sakene.»

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...