Biblioteket i Hedalen

Biblioteket i Hedalen får redusert åpningstid

Publisert av Arne Heimestøl 19.08.2020. Sist oppdatert 19.08.2020.

– Sør-Aurdal folkebibliotek har kommet fram til at vi dessverre må gjøre noen endringer i åpningstidene. Endringene gjelder fra og med 1. september 2020. Dette leser vi på kommunens hjemmeside.

Fra og med nevnte dato er biblioteket i Hedalen stengt på tirsdager. På torsdager er biblioteket åpent fra 11.00–17.00.

Årsaken til endringene er endring i ressurser og arbeidsoppgaver. De som jobber på biblioteket skal utover høsten forberede et meråpent tilbud på biblioteket i Bagn, noe som vil si at fra en gang i 2021 kan de som har signert kontrakt, komme på biblioteket utenom vanlig åpningstid. I tillegg blir det ulike arrangement utover høsten.

Smitteverntiltak

På grunn av økt smitte i samfunnet igjen setter kommunen i gang med nye smitteverntiltak på bibliotekene fra og med uke 34, dvs. 17. august.

  • Hedalen: Torsdag kl. 11.00 – 18.00 (til kl. 17.00 etter 1. september)
  • Klokken 11.00 – 13.20: Kohorter fra barnehage/skole etter avtale med biblioteket
  • Klokken 13.30 til 18.00/17.00: Åpent for publikum

Biblioteket spriter kontaktflater.

Varaordføreren informerer

Hedalen.no har utfordret varaordfører Olav Kristian Huseby til å forklare hvorfor biblioteket i Hedalen får redusert åpningstid. Her er svaret vi har mottatt:

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

«Kommuneadministrasjonen har redusert ressursene til biblioteket med 20 %. Denne reduksjonen ble gjort i forbindelse med nyansettelser nå i år.

De arbeider for å videreutvikle bibliotektilbudet vårt, blant annet ved å innføre meråpent bibliotek ved hovedbiblioteket vårt, i henhold til investeringsplanen vår.

En videreutvikling av biblioteket fordrer at de to som nå arbeider der, får mulighet og tid til å samarbeide, og de har valgt å redusere tilbudet i
Hedalen med én dag. Vi vil fremdeles ha bibliotektilbud både i Begnadalen og i Hedalen.

Biblioteket i Hedalen har nå vært stengt en dag i uka i en periode for å ivareta smittevernhensyn innen helse. Vi vurderer det dit hen at dette er et behov som må prioriteres i lang tid framover.

Biblioteksjefen har satt opp gitte tidspunkt for barnehage, skole og resten av innbyggerne våre for å ivareta smittevernhensynet på en god måte. I tillegg er det slik at bibliotekene våre lager bokpakker til barnehagene og skolene slik at de har det tilgjengelig utenfor ordinær åpningstider.

De har med andre ord vurdert det slik at vi vil få utnyttet de knappe ressursene våre på en best mulig måte, ved å redusere tilbudet i Hedalen med én dag.

Kommunens administrasjon er pålagt av oss politikere og finne steder hvor det kan spares, og vi må nok belage oss på at også andre tjenester kan bli redusert i tiden fremover.

Å låne bøker kun én dag i uka er sikkert ikke noe problem, men vi ser også at bibliotekets lokaler blir brukt som et sosialt samlingssted, og dette vil bli savnet av flere. Vi får håpe at vi kan finne andre løsninger for nettopp dette når tilstanden rundt pandemien blir bedre. Ellers er jo alle kommunens innbyggere velkomne til biblioteket på Bagn.

Olav Kristian Huseby
Varaorfører, Høyre»

Les også..

Logo Hedalen idrettslag

Endring i dag for dugnadBEKJENTGJØRELSE 

Hei ski og fotballvenner! Det blir kvalikkamp LØRDAG kl. 15 ...
Hedalenen helselag sin logo

Minikurs i lefsebakingBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 9. november kl. 17.00–20.00 på Kroken. Hele prosessen fra ...
4h-medlemmer på fest

– Det sosiale er viktig!

Lørdag kveld hadde 4H invitert til høstfest. Festen var godt ...
Fekjær psykiatriske senter

Åpen dag på FekjærYTRING 

I over 70 år har jeg ganske ofte passert avkjøringen ...
Fra utdeling av bøsser i Hedalen

TV-aksjonen i Sør-Aurdal

I år var det Salto som hadde ansvaret for bøssebæringa ...
Frivilligsentralen

Digital kafé for seniorerBEKJENTGJØRELSE 

Én mandag i måneden blir det digital kafé på Bagn ...