Positivprisen tildelt Fekjær psykiatriske senter

Heder til Fekjær

Publisert av Arne Heimestøl 18.06.2020. Sist oppdatert 18.06.2020.

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune har tildelt positivprisen for 2019 til Fekjær psykiatriske senter. Positivprisen ble første gang delt ut i 1991. Den skal gå til «personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Ordfører Marit Hougsruds tale

Positivprisen ble første gang delt ut i 1991.

I statuttene for prisen står det at prisen skal gå til «personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å stikke hodet fram. Og kandidatene skal være ekte Sør-Aurdøl.»

Ut ifra dette er vi sikre på å ha funnet en verdig vinner. Fondstyrets enstemmige vedtak i møte 6. juni i år lyder:

Positivprisen for 2019 tildeles Fekjær psykiatriske v/Elling Fekjær.

Aller først vil jeg si: Det er fint å registrere at vi i fondstyret sitter og diskuterer flere alternative kandidater til positivprisen i vår kommune. Det er flere å ta av, og jeg er glad vi skal gjøre dette år etter år etter år.

I år var det imidlertid ganske fort gjort, all den tid vi har diskutert årets kandidat i årevis! Vi kan røpe det i dag, at Fekjær psykiatriske har vært kandidat i flere år. Men vi har rett og slett ventet til du Elling, kom deg ut av kommunestyret.

Så bommer vi kanskje litt på statuttene, der det står «…som har bidratt i det forutgående år…». Dette gjelder ikke bare det forutgående år, men en hel mannsalder, hvis ikke to! (alt etter hvor lenge en mannsalder er…)

Fekjær psykriatriske har en lang og omfattende historie, og vi skal ikke ta hele den her i dag. Men noen hovedtrekk må vi ta med.

De første pasientene kom til Fekjær allerede i 1942. I 1955 sto det første internatet ferdig. I 1970 tok Elling over både gården og ansvaret for pasientene. Året etter fikk Fekjær formell godkjenning som psykiatrisk sykehjem.

I 1982-1985 bygges det mye i Fekjær, alle pasienter får blant annet  enerom og det innføres moderne psykiatrisk behandling. I 1996 etablerer Fekjær i samarbeid med Sør-Aurdal kommune, Hedalen boligstiftelse for bygging og drift av personalboliger i Bronbakklia.

I 2004 ble Fekjær psykiatriske poliklinikk godkjent. I 2009 åpnes overgangsboligene Fekjærtunet, dette var et samarbeid mellom flere, blant annet kommunen. Overgangsboligenen er ikke direkte inn under Fekjær, men kan vel sies at det likevel er en viktig del av et behandlingsløp.

Og i de påfølgende åra blir det igjen bygd og inversert mye i Fekjær. Større internat, nytt kjøkken, bad i tilknytning til alle rom, idrettslåve.

Senest nå i januar sto Svingen 2 klar til bruk, et påbygg på 450 kvadratmeter universelt utformet med 7 nye pasientrom, samt fellesarealer.

I dag er Fekjær godkjent for soning av fengselstraffer etter §12 i fengselsloven. Det er altså for unge som trenger behandling samtidig som de har kortere fengselstraffer å sone.

Fekjær har egen skole, med lærere ansatt, slik at pasientene har tilbud om skolegang mens de er i Fekjær.

I dag er dette en stiftelse, som har avtale med Helse Sør-Øst. 

Målgruppe i dag er voksen ungdom i alder 18-35 år med alvorlig psykiatriske problem. Noen har rus som tilleggsproblem.

Pr januar 2020 er det 52 ansatte, de aller fleste i 100 % stillinger. Av dette er 35 høgskole-/ eller universitetsutdanning.

Hvis vi nå går tilbake til statuttene for denne prisen, så sto det: «Kandidaten skal ha vist engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet.»

Av den historikken jeg nettopp leste opp havner Fekjær godt innafor her. Her er det investert og satset stort. Noe som har kommet bygdesamfunnet og kommunen til gode.

Videre står det: « Må ha mot til å stå på egne ideer og tørre og stikke hodet fram».

Der føler jeg også at vi treffer godt: Elling er en type som har gjort nettopp det opp gjennom. Han har turt å satse på et psykiatrisk behandlingssenter i Sør-Aurdal! Han har turt å stikke hodet fram som leder av et behandlingssenter, som politiker, men også som privatperson. Jeg tipper at det ikke alltid har vært like lett. Men det at noen tør å stikke fram hodet er helt nødvendig for samfunnet vårt.

Til slutt vil jeg si noe om mitt personlige inntrykk av Fekjær psykiatriske behandlingssenter. Jeg har vært så heldig at jeg har vært på besøk to ganger siden i høst. Jeg har fått snakket med både ansatte og pasienter.

Fekjær framstår ikke som et typsik behandlingssted. Det finnes ingen hvite frakker og lange korridorer.

I Fekjær er det ikke opplagt hvem som er pasienter eller ansatte når du treffer noen i stua.

I fekjær går du ikke bare ned en trapp og bort en korridor for å komme til neste økt på timeplanen. Som en del av behandlingen må du her ta på jakke og sko, fyskisk gå fra hus til hus og puste inn frisk luft mellom øktene!

I Fekjær blir det stilt krav til pasientene, her blir de sendt ut for å gjete sau, male låve eller sette opp gjerde. En pasient sa til meg: Her er jeg til nytte!

Her er er det en jordnær tilnærming til behandlingen.

I Fekjær blir du andpusten av å haste opp bakken fra parkeringen opp til hovedhuset, når du er bittelitt for sein til møtet ditt. Og jeg tenker at det er en mening med akkurat det. For her skal du kjenne du at lever.

Fekjær har vært og er en viktig arbeidsplass for Sør-Aurdal kommune, og har betydd mye og kommer til å bety mye for bosetting, trivsel og utvikling for oss i kommunen.

Men vi skal aldri glemme at det er aller viktigst for pasientene. Et slikt behandlingstilbud trengs sårt. Det er leit å tenke på at det er ventelister for å få psykiatrisk behandling i Norge, og at det dermed finnes mennesker der ute som trenger hjelp, men som ikke får det. Jeg tror desssverre at samfunnet vårt trenger Fekjær mer enn noen gang!

Elling har selv uttalt at den største utfordringen framover for Fekjær vil være rekruttering av fagfolk, noe som dessverre ikke er en enestående utfordring i helse-Norge. Men Elling har også uttalt at han ser lyst på framtida. Det er bra. Det gjør vi også.

I «historieboka» så står det: «Fekjær og Sør-Aurdal kommune har i mange år hatt et godt og konstruktivt samarbeid». Og selv om dette er skrevet i historien, så må det gjelde framtida også. Jeg satser på at det gode samarbeidet vil fortsette i mange, mange år framover.

Så kjære Elling og Fekjær psykiatriske senter! Sør-Aurdal kommune vil ønske dere lykke til i det viktige arbeidet framover.

Prisen er symbolsk, men en bekreftelse på verdighet. Den er på  5000,- kroner og dere får blomster og diplom. Gratulerer med positiv-prisen 2019!

Tor Anders Perlestenbakken, Vibeke Finnøen, Anne Karin Steinsætera Hølera, Elling Fekjær og Marit Hougsrud

Elling Fekjærs takketale

Takk til Sør-Aurdal kommune som gir Fekjær psykiatriske senter Positivprisen for 2019. Vi alle på Fekjær er stolte og glade over å motta en slik hedersbevisning. Prisen gir inspirasjon og energi til å videreutvikle og utvide Fekjær videre.
Fekjær er 1. januar 2021 50 år som godkjent institusjon innen spesialisthelsetjenesten. Vi har gjennom alle tider hatt et konstruktivt og godt samarbeid med våre oppdragsgivere: Oppland fylkeskommune, Sykehuset innlandet og nå Det regionale helseforetak Helse Sør Øst. Fekjær har utviklet seg til å bli en relativ stor arbeidsplass med over 50 ansatte – de fleste i 100 % stillinger. Uten det konstruktive, gode samarbeidet vi gjennom alle tider har hatt og har med Sør-Aurdal kommune, hadde ikke Fekjær eksistert! Med dette retter jeg en stor takk til administrasjonen og politikere gjennom tidene i Sør-Aurdal kommune.

Fekjær har et utrolig idealistisk og faglig godt personell. Her er samlet mye bra kompetanse. Vi har et stort fagmiljø med hele 12 ulike profesjoner. 3 av våre dyktige ansatte ser dere her: Anne Karin Steinsæter fra Hølera, Vibekke Finnøen fra Begnadalen og Tor Anders Perlestenbakken fra Hedalen.

Fekjær har tydelig et godt omdømme. Dette ser vi i forhold til rekruttering av fagpersonell og ikke minst innsøking av pasienter fra hele Norge.
Fekjær skal videre, men da må kontinuerlig nytenkning og videreutvikling til. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengig av fortsatt å ha det konstruktive samarbeidet med Sør-Aurdal kommune.

Jeg og vi ser store muligheter i Fekjær. Et klart strategisk mål er å videreutvikle Fekjær, bli enda mer robuste. Vi bør også bli noe større. Flere kompetansearbeidsplasser kan da opprettes, noe som forhåpentligvis vil gi en positiv effekt i forhold til den negative befolkningsutviklingen vi har i kommunen vår.

Positivprisen gir energi til å fortsette denne viktige, men krevende utviklingsprosessen.

Vi går videre i sammen! På vegne av alle ansatte, styret for Stiftelsen Fekjær og psykiatrien sier jeg takk for denne gjeve prisen.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...