Humpete veg i Vestbygda. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Du må ikke komme her…YTRING 

Publisert av Magne Ruud 08.06.2020. Sist oppdatert 08.06.2020.

Hedalen.no har betimelig nok stilt spørsmål til fylkeskommunen om vegstandarden i Hedalen. I planene for utbedring av Fv. 243 var at asfaltering skulle skje i 2020. Dette er glatt utsatt til 2021, antakeligvis som et resultat av sammenslåing av innlandsfylkene, og uten at det ble gitt informasjon om dette før saken ble etterlyst.

Vegstandarden på Vestsidevegen er vel kjent for de som har risikert både hjul, forstilling og fjæring.

Svaret som ble gitt av konstituert enhetsleder i Tilstand og vedlikehold- Samferdsel, Pernille Reistadbakken var bl.a. følgende:

«(…)Vegmyndighetene stiller vegnettet til trafikantenes disposisjon i den stand vegene er i til enhver tid. Vegstandarden i Norge er varierende. Det er opp til trafikantene å tilpasse kjøringen sin til vegens tilstand og beskaffenhet

I tilknytning til kommunens uttalelse i sak 031/20, knyttet til ønsker om fylkets prioritering av samferdselsprosjekter i Sør- Aurdal, var enkelte fylkesveger og deres tilstand nevnt, men det var ikke ofret en eneste bokstav på Vestsidevegens beskaffenhet.

At vi skal komme særlig høyt prioriteringslista, er lite sannsynlig, men en faktabeskrivelse ville i det minste anskueliggjøre situasjonen. I den anledningen stilte jeg følgende spørsmål til kommunen:

«Jeg undrer meg over hvorfor FV 2454 Fossholt- Landsend bru- Hallom (Vestsidevegen) er utelatt. Dette er antakeligvis den vegen med dårligst kvalitet i kommunen, og hvorfor den er fullstendig utelatt i saksdokumentet, er ganske uforståelig. Fylket kan dermed med god samvittighet se bort fra ethvert vedlikeholdstiltak på denne strekningen, da den over hodet ikke nevnes i kommunens saksdokumenter.»

Jeg mottok følgende svar i e-post fra kommunedirektøren personlig:

«Sett opp mot god forvaltningsskikk har administrasjonen nå forelagt saken til kommunestyret og avventer deres vedtak i saken.»

Altså ikke et eneste ord om realiteten, kun formaliteten. Heller ikke henvendelse om saken til lokale politikere resulterte i noe som helst.

Svarene fra både fylket og kommunen er ikke til å misforstå: En tafatt, lite offensiv og ovenfra og ned-holdning. M.a.o.: Du må ikke komme her og komme her, – det er vi som vet hva både problemet og løsningen er!

Dette kan gjerne kobles mot den siste artikkelen på hedalen.no, om befolkningsutviklingen. Antakeligvis er både vegstandarden og det offentliges holdninger i mange relasjoner gode bidrag til befolkningsnedgangen. Ikke mindre enn 233 personer (7 %) i avgang de siste 10 årene, og med skremmende lave fødselstall, – i vår egen lille kommune.

Det er unektelig stor forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i det nye Innlandet, når man ser på etableringen av doble skinneganger og 4- felts motorveg på andre siden av Mjøsa.

Hamar og omegn vil bli «episenteret» for vekst og utvikling i Innlandet. Ordfører Busterud og hans stab, uten tilknytning til noe politisk parti, klarer det som knapt noen andre ordførere med ryggdekning i partipolitikken har klart. Han sikrer seg indrefileten og biffen mens de øvrige må slåss om beina. Det handler om albuer, kløkt, strategi, stå-på-vilje og dyktighet!

Humpete veg i Vestbygda
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...