Har du prøvd Huselivegen?

Foto: Arne Heimestøl

Etter vinterstormene i 2021 og 2022 ble det bygget en ny skogsbilveg fra Halstein Nerby til Huselivegen. Sistnevnte veg er oppgradert, og nå har grunneierne åpnet en strekning på ca. 3,5 km opp mot Onsknatten. Forutsetningen for å kjøre denne skogsbilvegen er at du betaler en bomavgift på 50 kr. Ved grinda som er plassert…

Les mer