Geologi i Vidalen

Vidalen er en rettlinjet forkastnings- og sprekkedal. Over en ca. 2 kilometer lang strekning av dalbunnen strekker Vidalsjuvet seg. På en kortere strekning går Vestre Vidalsveien gjennom et juv, dette heter Storejuv.

Både i Vidalsjuvet og Storejuv finner vi bergarten Rombeporfyr. Bergarten opptrer både som lavabergart og gangbergart og forekomster er bare kjent noen få steder i verden utenfor Norge, og omtales som en av våre geologiske spesialiteter.

Her i landet er bergarten knyttet til vulkanismen i Oslofeltet. Det tidligere Akershus fylke hadde Rombeporfyr som sin fylkesstein. Rombeporfyr er en vakker bergart og er benyttet både til smykker og gravstein.

Juvene med rombeporfyr i Vidalen inngår som del av det som omtales som den lengste permiske gangen av rombeporfyr i Norge. Denne kan følges i over 115 km mellom Vikersundområdet ved Tyrifjorden og Etnedal. I forlengelsen av Vidalsjuvet på motsatt side av Hedalen finner vi Feskidalsjuvet.

Storejuv er et slags senter/midtpunkt av denne permiske gangen.