Geologi i Vidalen

Vidalen er en rettlinjet forkastnings- og sprekkedal. På en ca 2 kilometer lang strekning av dalbunnen ligger Vidalsjuvet. Det kan legges til vi i forlengelsen av dette juvet på motsatt side av Hedalen / Øvre Ådalen også finner et juv på en strekning innover mot Feskidalen.
På en kortere strekning er Vidalsveien lagt gjennom et juv, Storejuv.

Både i Vidalsjuvet og Storejuv finner vi bergarten Rombeporfyr. Bergarten opptrer både som lavabergart og gangbergart og forekomster er bare kjent noen få steder i verden utenfor Norge og omtales som en av våre geologiske spesialiteter. Her i landet er bergarten knyttet til vulkanismen i Oslofeltet. Det tidligere Akershus fylke hadde Rombeporfyr som sin fylkesstein. Rombeporfyr er en vakker bergart og er benyttet både til smykker og gravstein.

Juvene med rombeporfyr i Vidalen er en del av det som omtales som den lengste permiske gangen av rombeporfyr i Norge, som kan følges i over 115 km mellom Vikersundområdet/Tyrifjorden og Etnedal. Storejuv er et slags senter/midtpunkt av denne gangen.