Bjørn

Vassfartraktene ble utover 1900-tallet kanskje særlig kjent for bjørn og var i en periode på flere ti-år kanskje eneste område i Sør-Norge med bjørn.

Da viltloven ble endret i 1932 slik at bjørn ikke lengre utelukkende var omtalt som skadedyr, så krevdes etter det grunneiers tillatelse for å jakte bjørn. I Vassfartraktene og noen tilgrensende områder av Ringerike gikk da i underkant av 50 grunneiere sammen og fredlyste bjørn på sine eiendommer.

Frem til bjørnen ble fredet i hele Norge i 1972, så var derfor Vassfartraktene med Vidalen eneste område i landet hvor bjørnen kunne oppholde seg noenlunde i fred. Etter 1972 har den «unaturlig høye» bjørnetettheten sakte men sikkert avtatt.

I 1952 forsøkte en å styrke den norske bjørnestammen med å sette ut to opprinnelig finske bjørneunger ved Sandvannet i Vidalen.