Fiskekort

Fiskekort for utenbygdsboende kan du kjøpe på Vipps nr. 553092.

Fiskekortet gjelder stangfiske fra land og stangfiske fra båt i Helsenningen og Strøen. Telefon med vipps må vises ved kontroll av våre naturoppsyn.

  • Sesongkort kr 400

  • Ukeskort kr 200

  • Helgekort kr 150

  • Døgnkort kr 100

Fiskeretten tilhører bygdefolket, men på grunn av mangel på annen organisering av fisket, har Styret for Hedalsfjella administrert dette både i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret.

Den praksisen innebærer at alle som er fast bosatt i Hedalen sogn og skatter til Sør-Aurdal kommune, og alle som eier jord- eller skogbrukseiendom i Hedalen sogn, kan fiske med lovlig redskap i hele området.

Første generasjon utflytta hedøler kan fiske i området på samme måte som grunneiere og innenbygdsboende.

Helsenningen

Helsenningen. Foto: Dagfinn Heimestøl