Medlemskap

Vi trenger stadig nye medlemmer. Medlemskap kan tegnes på e-post loypelag@hedalen.no. Kr 3 000,- pr. medlemskap innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN. Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig eiers navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Ved årsskiftet 2023/2024 var det 462 medlemskap i Hedalen Løypelag. Medlemskap er tegnet av bygdefolk, grunneiere, hyttefolk, næringsliv, lag og foreninger. Medlemsbevis sendes når innbetaling er registrert.

Løypebidrag

Det årlige løypebidraget, som vi håper alle brukerne av løypene våre støtter opp om, kan innbetales til samme konto. Beløpet er i år kr 1 300,- men alle bidrag mottas med takk.

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby