Medlemmer

Vi trenger stadig nye medlemmer, medlemstegning kan meldes på e-post loypelag@hedalen.no. Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN. Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig eiers navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Løypebidrag

Det årlige løypebidraget, som vi håper alle brukerne av løypene våre støtter opp om, kan innbetales til samme konto. Beløpet er i år foreslått til kr 1 200,- men alle bidrag mottas med takk.

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby