Vassfaret sett fra Hestehøgda

Vassfaret sett fra Hestehøgda. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Høgdefjellet

Høgdefjellet

Veger i Hedalen, Vidalen og Vassfaret

Dølavegen går fra Hedalen stavkirke til Fledda. Den er 7 km og har flere stikkveger til hyttefelt, blant annet Fleddavegen og Busufjellvegen.

Strøsvegen: Ønsker du å ta deg inn i Vassfaret fra nord, kan du kjøre den ca. 6 km lange bomvegen fra Reset, Teinevassåsen og ned til Strøsdammen.

Teinvassåsvegen: Denne 31 km lange bomvegen går fra Hedalen (like ved Søbekksetervegen) til Nesbyen (Trytetjern). Den driftes av Nesbyen–Hedalen Veglag og er vinteråpen.

Vassfarvegen:  Vassfarvegen er en privat bomvei som tar av fra fra fv. 243 i Hedalen og går frem til Nevlingsdammen i Vassfaret.