Skogsbilveger

Fra høgdefjell og ned mot Strøen. Foto: Tor Ola Skogstad

Fra høgdefjell og ned mot Strøen. Foto: Tor Ola Skogstad

Fra Høgdefjell er det flott utsikt mot Strøen. Foto: Arne Heimestøl

Fra Høgdefjell er det flott utsikt mot Strøen. Foto: Arne Heimestøl

Flotte skiløyper på Teinvassåsen

Teinvassåsen er et flott utgangspunkt for en rekke skiturer

Strøsvegen

Kontaktpersoner: Ola Einar Grøv ( 909 44 328), Christen Berg (900 68 370), Elling Fekjær (905 91 545)

 

Ønsker du å ta deg inn i Vassfaret fra nord, kan du kjøre den ca. 6 km lange bomvegen fra Reset, Teinevassåsen og ned til Strøsdammen. Her er det vanligvis bra med parkeringsplasser. Strøen er det største vannet i Vassfaret.

Fønhuskoia

Fønhuskoia. Foto: Ole Martin Høgfoss

Den norske turistforenings nye koie, Fønhuskoia, ligger ved Strøen. Se eget skilt. Ved Strøsdammen begynner Indre Vassfaret Landskapsområdet. Se informasjonstavle ved Strøsdammen.

Den ca. 2,5 km lange Suluvassvegen begynner ved Strøsdammen. Vegen går på Hedalssida eller østsida av dalføret.

Suluvassvegen er av vernemyndighetene stengt for alminnelig motorisert ferdsel, men er en fin sykkel- og turveg for dere som ønsker å ferdes nedover i Vassfaret. Det er gode stier nedover på begge sider av Strøselva.

Drift av vegen

Hytteeiere og hytteleietakere betaler årskort. Andre besøkende betaler bomavgift i bomkassen der hvor Strøsvegen tar av oppe på Reset (Teinevassåsen). Alle inntekter brukes til opprustning, vedlikehold og snøbrøyting av vegen. Fram til vinterferien blir vegen brøytet i tilknytning til helgene.

Strøsvegen kan bli stengt for motorisert ferdsel i forbindelse med teleløsing. Dette blir annonsert ved oppslag på Hedalen.no og ved oppslag ved bommen på Reset. All kjøring på vegen skjer på eget ansvar.

Populært turområde

Vassfaret er kjent for sin særegne natur, kulturhistorie og godt fiske. Etter å ha løst fiskekort, prøver mange fiskelykken fra Strøsdammen og nedover Strøselva, i Suluvatnet og ved Nedre og Øvre Grunntjern.

Fra Strøsdammen går merket DNT sti opp i Hedalsfjellet forbi Slasetrene og herfra videre sørover høgfjellet. Stien er merket og en kan følge stien fram til DNT sin hytte på Storekrak. Går du over Strøsdammen, kommer du over på Hallingdalsiden. Her går stier inn i Bringen Naurreservat og andre sagnomsuste natur- og kulturhistoriske områder.