Skogsbilveger

Ved Høgdefjell

Ved Høgdefjell

På vei mot Høgdefjell

På vei mot Høgdefjell

Teinvassåsen

Teinvassåsen

Teinvassåsen er et flott utgangspunkt for skiturer

Teinvassåsen er et flott utgangspunkt for skiturer.

Teinvassåsvegen/Vassfarvegen

Kontaktperson i Hedalen: Nils Sætrang (970 98 988)

Denne 31 km lange bomvegen går fra Hedalen (like ved Søbekksetervegen) til Nesbyen (Trytetjern). Den driftes av Nesbyen–Hedalen Veglag og er vinteråpen.

Her finner du vegmeldinger.
Veglaget har utført betydelige vedlikeholdsarbeider, slik at vegen er i god stand.

Bomavgift

Det er én automatbom ved Trytetjern og én ca. 500 meter nord for Søbekksetervegen. Her finner du informasjon om hvordan du kan betale.

Parkering

Teinvassåsen er et populært utfartsområde. Sommerstid er det ikke vanskelig å finne parkering. Dette kan være en utfordring i vintersesongen. Parkeringsforbud er innført for en strekning på vel 3 km. Veglaget har sagt at biler som er på dagsbesøk, og som er parkert slik at de ikke hindrer øvrig trafikk, ikke vil bli tauet bort. Forbudet er først og fremst innført for å sikre at vegen kan brøytes og strøes uten at dette arbeidet blir hindret.

Viktig utfartsområde

Når det er snø nok, kjører Hedalen Løypelag opp et omfattende løypenett. På Teinvassåsen krysser løypene vegen på tre steder, og det er svært lett å komme seg ut i løypenettet – enten en vil gå mot Muggedalen, mot Seterknatten eller holde seg i nærheten av vegen.

Høgdefjell er et populært utfartsmål både sommer og vinter. Sommerstid kan en gå fra for eksempel Flåtevatnet eller Godvatnet. Det er flere fiskevann på Teinvassåsen.

Fra Reset (like etter at en kommer opp på fjellet fra Hedalen) går det veg ned til Strøen. Dette er av innfartsvegene til selve Vassfaret. Flere velger å gå gjennom Vassfaret til Nevlingen, og det finnes også dem som sykler rundturen fra Hedalen via Vassfaret og tilbake til Hedalen. Da må en bære/trille sykkelen et par kilometer der det ikke er veger.