Snart et år siden stormen 19. novemberYTRING 

Oversiktsbilde

Et år er snart gått siden katastrofestormen  som tok med seg stor mengder skog i Hedalen 19. nov. 2021. Det har kommet frem foreløpige tall fra Skogbrand forsikring på ca. 600 000 m3 i Sør Aurdal berørt skog, men endelige tall er ikke kommet da det fortsatt foregår takseringer, og nye områder er avdekket utover sommeren…

Les mer

Vi trenger hjelpYTRING 

vindfall

Hvor er beredskapen etter at stormen er over? Bare bygda Hedalen trenger trolig flere ti-talls millioner for å dekke utgifter til opprydning om ikke bygda skal lide ny katastrofe våren 2022. Jeg frykter en flomkatastrofe og ras fra fjellsider i bygda til våren om ikke gravemaskiner blir satt inn for å renske elveløpene i blant annet…

Les mer