Skogsmuseet på Bautahaugen

Skogskoie fra Vassfaret. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ett av prosjektene til Batahaugen samlinger er å ta mer vare på og vise mer av historien og betydningen skogsdrift har hatt i Hedalen og Vassfaret. Det ble sommeren 2020 flyttet et gammelt skogshusvære og en stall fra Vassfaret til Bautahaugen. I fjor høst ble ett av husene restaurert med nye takåser og noe utskifting…

Les mer