Bautahaugen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er i ferd med å etablere et skogsmuseum på Bautahaugen. Skogbruket er den næringa er den som har hatt størst betydning for livet og virke i bygda i mer enn 200 år og vi ønsker at dette skal presenteres gjennom en egen utstilling. Stiftelsen eier to skogshytter som er midlertidig plassert i…

Les mer