Harry Potter på Hedalen skole

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Bilder i dette oppslaget er tatt av Tone Kjensrud, Ragnhild Barlien Berge, Bjarte Lie og Torunn Hagen Bolstad. Fagene I norsk og engelsk har det vært fokus på sjangeren fantasy både i lesing og skriving. I naturfag har temaene vært…

Les mer

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone Kjensrud Mellomtrinnet har nylig gjennomførte Friluftslivets uke. For å få dette til var vi avhengig av at foreldre og ulike lag og foreninger ville bidra. Responsen var overveldende og resultatet ble en opplevelsesrik, variert og lærerik uke. Hele uka ble tilbrakt ute, og hver dag…

Les mer

En ny vår!

Samling på Jordet

5. og 6. klasse har gjennom våren vært ute hver uke og tatt bilder i naturen. De har vært så engasjerte og har utviklet seg så mye som naturfotografer, at vi hadde lyst til å dele noen av bildene med flere. Vi fikk lov til å låne Galleriet i Låven av Kjersti og satte i…

Les mer

Kompani HEBU

Oppstilling

3.-7. klasse gjennomfører denne uka Kompani HEBU sin rekruttskole. Ideen er hentet fra programserien Kompani Lauritsen og tilpasset til bruk i skolen. Tverrfaglig emne Vi har fire temadager: Orden og disiplin, Samarbeid, Viljestyrke og Strategi. De skal ut på hemmelig oppdrag, og uka avsluttes med dimmefest. Til alle temaene er det satt sammen en rekke…

Les mer

Beintøffe fylkesvinnere

Vinnerne

5., 6. og 7. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ble fylkesvinnere i Beintøft-aksjonen 2021. De fikk 5 000 kr, og elevene får selv bestemme hva pengene skal brukes til. Konkurransen Beintøft er en konkurranse for alle landets barneskoleelever, der det konkurreres i å gå, sykle eller kjøre kollektivt til og fra skolen. Aksjonen varte…

Les mer

Fotoutstilling på Bautahaugen

Fotoutstilling på Bautahaugen

Valdresmusea har denne uka installert utendørs fotoutstilling på Bautahaugen. Her blir deler av bygdas historier presentert med tekst og gamle bilder. Seksjonsleder Anne Marit Noraker fra Valdresmusea har sammen med Hallstein Nerby plassert utstillingen rundt på Bautahaugen sitt område. I tillegg har de montert opp nye informasjonsskilt på husene. Lørdag 26.6. åpner Bautahaugen sesongen og…

Les mer

Dugnad i Vassfarett og på Bautahaugen

Bautahaugen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er i ferd med å etablere et skogsmuseum på Bautahaugen. Skogbruket er den næringa er den som har hatt størst betydning for livet og virke i bygda i mer enn 200 år og vi ønsker at dette skal presenteres gjennom en egen utstilling. Stiftelsen eier to skogshytter som er midlertidig plassert i…

Les mer