Fotoutstilling på Bautahaugen

Valdresmusea har denne uka installert utendørs fotoutstilling på Bautahaugen. Her blir deler av bygdas historier presentert med tekst og gamle bilder. Seksjonsleder Anne Marit Noraker fra Valdresmusea har sammen med Hallstein Nerby plassert utstillingen rundt på Bautahaugen sitt område. I tillegg har de montert opp nye informasjonsskilt på husene. Lørdag 26.6. åpner Bautahaugen sesongen og…

Les mer
BAutahaugen samlinger. Foto: Arne G. Perlestenbakken

I år blir det sommeraktiviteter på Bautahaugen igjen. Sesongen åpner lørdag 26.06. kl. 12, og vi holder åpent torsdag-mandag kl. 12–16 i perioden 26.06–08.08. Årets utstillinger Base Elg og Jakt i Vassfaret og Hedalsfjella har begge offisiell åpning lørdag. Billetten i år er en fellesbillett for utstillinger, omvisning og inngang på Teknoteket på Fjellstad. Billetten…

Les mer
Bautahaugen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er i ferd med å etablere et skogsmuseum på Bautahaugen. Skogbruket er den næringa er den som har hatt størst betydning for livet og virke i bygda i mer enn 200 år og vi ønsker at dette skal presenteres gjennom en egen utstilling. Stiftelsen eier to skogshytter som er midlertidig plassert i…

Les mer