Fem gode grunner til å stemme SenterpartietYTRING 

Senterpartiets logo

Klimapolitikk: Senterpartiet har en praktisk og realistisk klimapolitikk. Overordnet stiller Sp seg bak målsettingene i Parisavtalen. Videre må tiltakene som settes inn, være rettferdige og realistiske. Vi må forene klimatiltak, verdiskaping og geografisk og sosial rettferdighet dersom vi skal nå klimamålene våre. Senterpartiet vil ha et aktivt skogbruk, jobbe for fangst og lagring av CO2,…

Les mer