Vil du delta i en spørreundersøkelse?

Fra Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Valdresregionen skal re-merkes som Bærekraftig Reisemål. Vi oppfordrer lokalbefolkningen og deltidsinnbyggerne til å delta i spørreundersøkelse. Valdres skal etter planen re-merkes som Bærekraftig Reisemål før sommeren. Regionen ble førstegangsmerket i 2021. Den nasjonale merkeordningen er utviklet som et styringssystem for å systematisere arbeidet med bærekraft på norske reisemål og administreres av Innovasjon Norge. I 2022…

Les mer