Vassfaret leirskole i nye hender?

Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen og Ingrid Amundsplass, skal fortsatt drive leirskolevirksomhet og fullføre gjeldende kontrakter med sine faste skoler, men vil gi seg etter fullført høstsesong i 2024. Det er enighet mellom leirskolen og Dharma Mountain A/S om å avslutte samarbeidet etter høstsesongen 2024. Årsaken er at de to…

Les mer