Kommunebesøk i Sør-Aurdal

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er først i løypa når Statsforvalteren i Innlandet tar fatt på ny kommunerunde på mandag. Fremover skal statsforvalter Knut Storberget og fagfolk i embetet på veien for å besøke alle de 46 kommunene. Programmet omfatter skolebesøk på en midlertidig skole og konsekvenser av «Hans», næringsutvikling, åpning av avdeling på Fekjær-tunet og andre…

Les mer