En hogstkontrakt fra Hedalen

Illustrasjonsbilde fra skogsdrift

30. september 1718 red Nils Anmarkrud og Ola Kristoffersen Nordby omkring i Hedalen. Nils var sendt av prost i Valdres og sokneprest i Aurdal, Anders Morland, men kunngjøring til hedølene, og hadde Ola Nordby med seg som hjelpesmann. Denne teksten ble publisert i Sagn og Soge i 1990. Den er gjengitt med forfatterens tillatelse. Bildet…

Les mer