Heimevernet i møte med framtidas kravYTRING 

Foto: Forsvaret/Christian Nørstebø

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. Vi trenger derfor et lokalt forankret heimevern som er organisert, utstyrt og trent i møte med dagens og fremtidens krav. Vi lever i en turbulent tid med krig i vår sfære og vi har en agressor…

Les mer