Har landbruket i Noreg ein plass i framtida?YTRING 

Kyr på beite

Ifølgje SSB har 38 500 årsverk i jordbruket vorte borte på 20 år. Årets jordbruksoppgjer hamna i Stortinget etter at partane fekk eit tilbod frå staten som var mindre enn halvparten av kravet. Tilbodet har frå landbruket si side fått karakteristikken «Ein hån mot norsk matproduksjon». «Vi er på god veg til å byggej det…

Les mer