Fra enkelt til lettvint på Fledda?

Fledda

På Fledda er det litt over 70 hytter, disse har i hovedsak enkel standard, de fleste med solcelleanlegg og biologiske toaletter. I 2018 ble det etablert en overordnet VA-plan for området som muliggjør utslipp av avløpsvann. Fledda hytte- og velforening har i senere år bidratt til bedre merking av turstiene i fjellet. De har også…

Les mer