Strømstøtte og strømutgifterYTRING 

Formannskapet

Vi registrerer at svært mange av bedriftene i vår kommune nå sliter med høye strømutgifter. I tillegg vil dette kunne bli en dobbelt effekt dersom hyttebefolkningen vår velger å stenge hyttene sine framover. Hyttebefolkningen er en viktig kundegruppe for store deler av vårt næringsliv. Vi ser også at mange av bedriftene faller utenfor ordningen med…

Les mer

Uttalelse fra formannskapet

Formannskapet

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser. Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden…

Les mer