Uttalelse fra formannskapet

Formannskapet

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser. Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden…

Les mer