Rydd unna tomme skolepulter – her kommer et kvalitetsløftYTRING 

Illustrasjonsbilde lånt av Finnmark fylkeskommune

Arbeidslivet er i stor endring. Teknologien utvikler seg raskt, det fødes færre barn og vi blir færre hoder og hender til å løse store oppgaver. Næringsliv og kommuner i Innlandet sliter allerede med å få tak i den kompetansen de trenger.  For oss politikere med ansvar for videregående skoler i Innlandet, er det viktig å…

Les mer