Ambulanse

– Hva tenker du på, Eldor, spør dei på Facebook. Ei stund tenkte eg å skrive eit facebookinnlegg, men no spør eg redaktøren om han vil offentleggjera dette på nettstaden hedalen.no. Vil nokon dele, må dei gjerne det, om redaktøren tillet. Dette handlar om helsetilbod og korleis det er å bu i Sør-Aurdal kommune. Det…

Les mer