Vi trenger deg – velg yrkesfag! YTRING 

Foto: Troms fylkeskommune

Rundt om i hele Innlandet sitter nå spente 10. klassinger og skal velge hvilken videregående linje de vil inn på. Fredag 1. mars går nemlig fristen ut for å søke videregående opplæring. Allerede nå vet vi at mange av elevene velger «feil», og at 2000 pulter i Innlandet kommer til å stå tomme til høsten. Skolevegring tenker du kanskje? Nei, det er rett og slett…

Les mer