Forsøpling i strandlinje ved Aurdalsfjorden

Plastbåtsøppel

Undertegnede var nylig en tur inne ved Aurdalsfjorden, og langs land fant jeg rester etter en gammel plastbåt. Det er utrolig trist at slikt søppel ligger ved strandlinjen i idylliske Vassfaret! Jeg skal se om en kan få fjernet dette snart. Vi må være flinkere til å ta vare på naturen, ta med oss og…

Les mer

Muligheter for etablering av basestasjon for sikringsradio i Hedalen bør utredesYTRING 

Sikringsradio

Den dårlige mobildekningen mange steder i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret skaper bekymring. Undertegnede mener at sikringsradio-sambandet i Sør-Aurdal bør forsterkes. Fra før har Sør-Aurdal Sikringsradiolag en basestasjon plassert på Leirskogen ovenfor Bagn på kanal 7, denne overfører nødalarm til 110 Alarmsentral Innlandet, denne basestasjonen dekker en del av kommunen, slik som for eksempel området rundt…

Les mer