Stem Høyre!YTRING 

Asle Trædal

I dag ønsker jeg å dele noen tanker om to svært viktige saker som opptar de fleste av oss: helse og omsorg, samt næringspolitikk. Helse og omsorg:Helse og omsorg utgjør en av hjørnesteinene i et velfungerende samfunn. Jeg har personlig erfart at vi har et svært godt helsevesen i kommunen. Likevel må vi fortsatt påta…

Les mer