Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen. Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den…

Les mer